Nettverk på bestilling – den nye leveringsmodellen for driftskritisk infrastruktur

Nettverk på bestilling – den nye leveringsmodellen for driftskritisk infrastruktur

Fremveksten av smarttelefoner og apper har gjort at bedrifter forventer å betale for faktisk bruk når de skal levere driftsprosesser. Dette bryter med tradisjonelle innkjøpsmønstre.

Bedriftsledere som forsøker å forvandle selskapet til en digital bedrift har fått ytterligere hjelp av konsumbaserte IT-tjenester som bryter med tradisjonelle innkjøpsmønstre. Men den viktigste mekanismen for å levere IT-tjenester – nettverksinfrastrukturen – har ikke hengt med på utviklingen. Inntil nå.

Manish Sablok, sjef for field marketing for Nordvest- og Øst-Europa, forklarer.

Fremveksten av smarttelefoner og apper har gjort at bedrifter forventer å betale for faktisk bruk når de skal levere driftsprosesser. Dette bryter med tradisjonelle innkjøpsmønstre. Men mens det bestillings- og konsumbaserte mønsteret er blitt normen for bedrifter, har ikke nettverks- eller IT-infrastrukturen, som er så sentral for bedrifter og IT-operasjoner, utviklet seg i samme takt.

Skifte til driftskostnader

For kunden har det naturligvis stor økonomisk appell å kvitte seg med store eller uoverkommelige startkostnader og skifte til driftskostnader basert på bruk og fordelt på en løsnings livsløp. Lokalnett og trådløsnett er sentralt for å levere tilgang til driftskritiske applikasjoner så vel som tale- og videokommunikasjon. Den investerings- og driftsbyrde som det medfører å holde nettverket oppdatert, kan imidlertid vise seg å være utfordrende for mange.

Noen bedrifter eller organisasjoner har kanskje så godt som ingen nettverksaktivitet i helgene. Noen, for eksempel skoler og universiteter, stenger kanskje butikken i lengre ferieperioder, mens andre, for eksempel hoteller og detaljister, holder kanskje alltid åpent, men opplever topper og bunner i infrastrukturetterspørselen. En modell der nettverket blir en brukstjeneste, gir svaret.

Å spre kostnadene over nettverkets livsløp kan være den perfekte løsningen for noen organisasjoner, og enkelte forhandlere og systemleverandører har begynt å skifte sitt infrastrukturtilbud til en leasebasert modell der investeringskostnader gjøres om til driftskostnader. Men for noen bedrifter og organisasjoner, særlig de som ikke har fast nettverksbruk, går ikke dette langt nok, og en mer finmasket bestillingsmodell er mer lovende.

Mer veltrimmet IT

Modellen med nettverk på bestilling, og betaling i henhold til faktisk bruk, gjør at bedrifter unngår den heftige startkostnaden for ny nettverksinfrastruktur. Men modellen går enda lenger. Den skaper større verdi for bedrifter når de betaler bare for det de faktisk bruker, og gjør nettverket om til et nytteverktøy. Nettverk på bestilling er det neste skrittet i utviklingen av veltrimmet IT der organisasjoner ikke lenger betaler for ubrukt og underbrukt infrastruktur, men faktisk knytter teknologiutgiftene direkte til forretningsdriften.

Den nyeste modellen

Noen bedrifter kan dra nytte av en modell med en fast avgift spredt ut over kontraktsperioden siden de har et jevnt, stort behov for nettverksressurser – men sett at behovet ikke er jevnt fordelt? Et nettskyadministrert nettverk på bestilling fra Alcatel-Lucent Enterprise har mulighet til å «måle» og følge hvor mange porter som brukes fra time til time. Bedrifter får dermed den fleksibiliteten de har behov for.

Denne modellen gir mening når man ser den i sammenheng. Ta et messesenter som eksempel. Hvis et messesenter arrangerer et par større begivenheter i løpet av en uke, trenger de tilstrekkelig infrastruktur til å støtte driften i denne perioden. Men hva med de periodene der etterspørselen er mindre, der det er færre på jobb, færre som stiller ut, og færre som besøker senteret? Her snakker vi fem dager i uken! Mens investeringsbaserte modeller eller også de tradisjonelle driftsbaserte modellene er lagt opp slik at de betaler for en nettverksinfrastruktur de ikke bruker, elimineres dette overforbruket med modellen med betaling for infrastruktur i henhold til bruk, og verdien av modellen med nettverk på bestilling trer klarere frem.

 Et hestehode foran

Ikke bare blir nettverksinfrastruktur rimeligere med denne nye leveringsmodellen, men bedrifter settes dessuten i stand til å dra fordel av ny teknologi raskere.

Livsløpet for teknologi blir stadig kortere etter hvert som nye produkter og applikasjoner utvikles raskere og raskere. Dette har skapt en ny utfordring for organisasjoner som raskt ønsker å benytte seg av ny teknologi for å forbli konkurransedyktige og på trygg grunn. Enten en bedrift sliter med å skaffe seg den nødvendige kompetansen for å støtte og drifte ny teknologi, eller ønsker tilgang til de nyeste innovasjonene, er svaret et heladministrert lokal- eller trådløsnett på bestilling.

80 prosent av nettverksinfrastrukturen forventes å følge modellen med betaling i henhold til faktisk bruk de fire neste årene, ifølge en undersøkelse gjort av IDC FutureScape. Den nye, unike tjenesten med nettverk på bestilling fra en av bransjens mest avanserte nettverksselskaper gjør at organisasjoner får mulighet til å ligge et hestehode foran.