Tre av fire IoT-prosjekter mislykkes

Tre av fire IoT-prosjekter mislykkes

Hele tre av fire IoT-prosjekter mislykkes på bakgrunn av tidspress og budsjettoverskridelser. Videre viser funnene at de selskapene som lykkes er det som satser på samarbeid, deling av data og menneskelige relasjoner.

De som får det til satser på samarbeid, deling og menneskelige relasjoner. Nå vil bransjen lære av egne feil og øke satsingen på Internet of things.

– Hver dag dukker det opp nye og innovative IoT-prosjekter. Vi kobler sammen ting i dag som vi aldri trodde var mulig og vi skaper nye og store verdier for samfunn og næringsliv, sier Sven Størmer Thaulow, adm. dir. for Cisco Norge.

Styrke i samarbeid

Internet of things (IoT) handler nemlig vel så mye som menneskelige relasjoner som det gjør om teknologi. Av 1 845 IT-ledere og beslutningstakere som deltok i en spørreundersøkelse fra Cisco, oppga 54 prosent at samarbeid mellom IT og forretning er den mest kritiske faktoren for å lykkes med et IoT-prosjekt. I tillegg mente 49 prosent at ledelsen i selskapet må ha en godt forankret teknologikultur og 48 prosent svarte at IoT-kompetanse var en kritisk suksessfaktor.

Deling av data

RELATERT ARTIKKEL
Hva er Tingenes internett? (IoT)?

Tingenes internett (Internet of things/IoT) blir stadig en større del av livene våre. Vanlige husholdningsgjenstander, alt fra kjøleskap til lyspærer, kan nå kobles på internett og tilby brukerne ulik funksjonalitet. [Les artikkel]

Hele 60 prosent av de spurte opplevde at IoT-tiltakene var mye vanskeligere enn forventet. De fem største utfordringene var tidsbruk, begrenset intern ekspertise, kvalitet på tilgjengelig data, integrasjon på tvers av avdelinger og budsjettoverskridelser. De mest vellykkede virksomhetene satset på samarbeid gjennom hele IoT-prosessen, noe som ga en mykere læringskurve.

– Når bedrifter samarbeider på tvers av IT- og forretningsvirksomhet utvikles løsninger som ikke bare er koblet sammen, men som også kan dele data. På den måten kan vi skape store verdier både for næringslivet og for samfunnet som helhet, forklarer Størmer Thaulow.

Utnytt fordelene
Når et vellykket prosjekt er ferdig, sitter selskapet i en unik posisjon til å samle inn nyttig data. I Ciscos rapport, kommer det frem at 73 prosent bruker data fra andre vellykkede IoT-prosjekter til å forbedre sin egen virksomhet. Dette er ikke overraskende da de tre største fordelene med IoT er økt kundetilfredshet (70 prosent), driftseffektivitet (67 prosent) og bedre produkter (66 prosent). I tillegg kommer bedre lønnsomhet som den mest uforutsette fordelen (39 prosent).

– Mange anser IoT som neste generasjons teknologi som skal drive ned kostnadene, identifisere hva kundene vil ha og øke effektiviteten, sier Størmer Thaulow.

Optimistiske for fremtiden til IoT

I følge rapporten var over halvparten av respondentene enige i at de hadde lært av tidligere prosjekter og at det hadde bidratt til å øke selskapenes investering i IoT-initiativer.

Til tross for utfordringene, er hele 61 prosent av de spurte optimistiske for fremtiden til IoT.

Internet of things er fortsatt i rivende utvikling og vi har bare så vidt skummet overflaten av hva denne teknologien kan bety for fremtiden. Samtidig er det viktig at jobben gjøres grundig, ikke minst når det gjelder sikkerhet. Med så mange koblinger mellom maskiner og teknologi, må vi sørge for at mulighetene for nettkriminelle holdes til et absolutt minimum, sier Størmer Thaulow.

Rapporten er basert på intervjuer med over 1 845 IT-ledere og beslutningstakere på tvers av bransjer i USA, England og India. Fellestrekket for deltakerne er at alle har vært ansvarlig for digitaliseringsprosjekter eller at de nylig har implementert IoT-initiativer i sine egne selskaper.