Intervjue med teknologisjefen i IFS

Techintervju: Dan Matthews hos IFS

Under IFS-World i Atlanta fikk vi stiftet et litt bedre bekjentskap med Dan Matthews, CTO for det anerkjente selskapet.

 

Dan Matthews, CTO i IFS

Dan Matthews er teknologisjef i IFS (Industrial and Financial Systems). Matthews har jobbet i IFS siden 1996, og har hatt en rekke stillinger innad i bedriften, inludert programvareingeniør og prosjektleder.

Vi møtte Dan under IFS World Conference i Atlanta tidligere i år.

 – Det er litt av en historie du har i bransjen og i dine år sammen med IFS, hva er det som driver deg?

Hemmeligheten er veldig enkel. Om jeg ikke hadde arbeidet innen IT, hadde jeg arbeidet som barnehageansatt eller snekker. Jeg elsker å arbeide med mennesker eller hendene, det er en ekstremt god avkobling. Det er liten grunn til å legge skjul på at denne formen for terapi har spilt en viktig rolle i hva som har klart å holde meg i bransjen.

Det er lett å le, men det å drive med motorsag på fritiden er noe som komplementerer meg som person.

Jeg gikk hjemme i tre uker mens vi ventet vårt første barn, og jeg hører til stadighet om mine konkurrenter som sier at de ikke kan legge bort arbeidet eller hjemmekontoret selv i en stund som dette. For min del bygget jeg et lysthus i hagen for å få tiden til å gå.

– Barnehage og motorsag sier du, hva med din rolle i IFS?

Jeg liker egentlig å si at hvem som helst kan be hvem som helst, om hva som helst, når som helst. 

Dan Matthews, CTO i IFS

Jeg har vært ansatt i IFS i 22 år, og det er et åpenhjertet selskap med ekstrem flat struktur, hvor vi lar alle prate med alle. Det høres fort ut som man slår seg selv på brystet, men det at det ikke er noen hierarkiske begrensninger internt i organisasjonen er noen jeg vil påstå er nøkkelen bak suksessen til IFS. Både som produktleverandør, men også som arbeidsplass.

Jeg liker egentlig å si at hvem som helst kan be hvem som helst, om hva som helst, når som helst. Vi har konkrete eksempler på salgsteamet som har direkte kontakt med våre utviklere for å kunne imøtekomme kunders nåværende eller fremtidige behov.

Denne strukturen er også noen nøkkelen til hvordan vi fremtrer ovenfor våre kunder også, hvor vi ønsker å involvere dem inn i prosessen og lar kunden få komme med feedback. Min erfaring er at dette gir dem produktet de er tilfreds med.

 – La oss snakke litt om kunden. Hvem er den typiske IFS-kunden?

Vi har en holdning om at vi ikke skal være en EAM(Enterprise Asset Management)-provider, men en businesspartner.

Den typiske kunden er egentlig en partner som benytter seg av våre produkter for å nå sine mål. Selvsagt, svært mange av våre kunder er nordiske – ettersom vi er et nordisk foretak.

Det vi ser hos våre kunder, enten man driver store internasjonale konstruksjonsprosjekt eller logistikkløsninger i offshore-selskap, er at det finnes ikke én løsning som løser alt.

Det er ofte sammensatte problemer som også varierer sterkt fra bedrift til bedrift, og ikke minst; fra industri til industri.

Det jeg derimot kan si, er at vi har store og kjente aktører som Saab, Systembolaget, Anticimex og Jotun i kundeporteføljen vår, men vi har også andre store internasjonale selskaper og en rekke flyselskaper.

– Listen over selskaper er én ting, men hva får dem til å velge IFS over selskaper som gjerne er større?

Primært er det mange kunder som kommer til oss fordi de har hatt en dårlig erfaring, opplevelse eller relasjon med den ERP-leverandøren de har i dag. Det kan være implementeringen som tok vesentlig lengre tid, ikke har de funksjonene som ble forespeilet, eller rett og slett ikke fungerte som lovet i utgangspunktet.

Når det kommer til ERP, handler det ikke om å ha det hippeste navnet, men å finne noe som fungerer for bedriften. Dette er et særdeles viktig aspekt og en av de viktigste nøkkelpunktene bak vår suksess. Ingenting trumfer word-by-mouth. Har en kunde en god opplevelse rundt leveransen, produktet og oppfølgingen, sprer ordet seg videre.

Det finnes også de kundene som har et gammelt legacy-system hvor de ønsker å utvide funksjonaliteten, eller faktisk oppgradere IT-systemene sine i bakkant, som møter på utfordringer fordi den løsningen de har er for utdatert og ikke lar seg oppgradere.

Det kan være enten fordi IT-systemene i seg selv er utdatert og trenger oppdatering, eller funksjonsutvidelse og integrasjoner f.eks mot post- og transportsystemer som plutselig slutter å virke. I slike tilfeller blir ofte kunden stående fast med gammel teknologi, enten dette være seg infrastruktur, applikasjon eller klienter.

IFS beveger seg mer i den samme retningen som Microsoft og Oracle med eksempelvis Windows as a Service og Office 365. Faktisk, så er hele bransjen på vei i denne retningen, og for de som ikke hopper på toget vil en risikere å ikke få alle de nye funksjonene som om man hadde oppgradert.

Det er jo bare å se ti år tilbake i tid, for å se hvordan andre produkter som Windows iOS har utviklet seg på samme tid. Dette er ikke noe nytt for oss, men det er relativt nytt for bransjen.

– Dårlig erfaring med implementasjon nevner du, hvor omfattende er en ERP-implementasjon?

Selv om det er mange forskjellige kunder og kundekategorier er det en rekke prosesser som er ganske identiske på tvers av kundegrupper. Ta til eksempel olje- og gassindustrien, hvor mye av prosessene er like på tvers av aktører og underleverandører. Med dette i bakhodet er det mange av våre kunder som kan ta i bruk våre løsninger uten individuelle kodetilpasninger, noe som er en enorm fordel hva implementasjon og kostnad angår.

Selvsagt, det finnes kunder som trenger denne typen spesialtilpasning, og det er her denne typen prosjekter fort kan bli utfordrende om ikke forarbeidet er gjort skikkelig sammen med kunden.

Dog, det er viktig å påpeke at vi ser i nyere versjonene av IFS at våre kunder kan ta i bruk de mange modulene uten denne særlige tilpasningen, og det er en stor fordel ettersom applikasjonen da er en out-of-the-box-løsning ved senere oppgraderinger.

I de tilfellene hvor det kan være behov for individuelle tilpasninger er det så mange funksjonaliteter som nå kommer OOTB, at vi har kunder som har gått fra over 200 timer med individuelle tilpasninger til noen titalls timer, og gjerne så lite som en arbeidsdag.

– Hvordan er dette med Azure? IFS hoster jo sine skybaserte tjenester i Azure, men Microsoft har jo sin egen ERP-løsning?

Ja, det stemmer at Microsoft har sin egen ERP, det samme har Oracle. Det som til syvende og sist kommer frem er at Microsoft ønsker å selge workload i Azure, mens Oracle ønsker databaser – ikke nødvendigvis selve ERP-løsningen.

Her åpner de opp for aktører som IFS til å ta markedet og møte kunden på deres premisser, slik vi har snakket om tidligere.

 

ITpro sier takk til Dan Matthews for hans tid for intervjuet, som ble gjort under IFS World i Atlanta. 

Produkttest: Fitbit Charge 4

Fitbit har kanskje ikke oppdatert utseende på sin nyeste Charge, men det er innsiden som teller, som de sier og der har det skjedd ting. Det amerikanske selskapet ble kjøpt av Google for 2,1...