Flash alene løser ikke morgendagens lagringsbehov

I flere år har fortalerne for flash hevdet at prisen på SSD-disker (Solid State Drive) snart kan sammenlignes med harddisker (HDD), virkeligheten er langt mer nyansert enn som så sier Fredrik Arveskär

Det er ikke lett å vite hvilken lagringsløsning som er best med så mange forskjellige typer løsninger og leverandører som finnes i dag. Det vi alle vet med sikkerhet er at lagringsarkitekturen og teknologien utvikler seg raskt, og at det som var rett for bare noen få år siden, kan være helt feil i dag. Et eksempel på et slikt etablert, men etter min mening feilaktig argument, er hva flash betyr for moderne lagringsløsninger.

I flere år har fortalerne for flash hevdet at prisen på SSD-disker (Solid State Drive) snart kan sammenlignes med harddisker (HDD), og dermed bli en mer effektiv lagringsform enn andre lagringsmedier. Men sammenligningen stemmer ikke fordi beregningen ikke har tatt med kapasitetsutviklingen til HDD, og at lagringsløsningen ikke bare kan evalueres basert på hastigheten til lagringsmediet, men at det er lagringsløsningen som system som er relevant.

Fredrik Arveskär fra Infinidat står ved siden av en Infinibox

IDC fortalte nylig at menneskers data vil øke 10 ganger innen 2025 og at 60 % av disse dataene vil bli generert av bedrifter (ifølge Forbes, 14. april 2018). Det er ingen mangel på etterspørsel. Kundene har blitt stadig mer interessert i strategiene til sine lagringsleverandører og lært seg å skille mellom markedsføring for å få markedsandeler og innovasjon som gir reelle kundefordeler og kostnadsfordeler.

Prisforskjellen mellom SSD og HDD som resten av lagringsmiljøet er basert på, er fortsatt stor, og den forventes å fortsette å være det i overskuelig fremtid. Selv om det er spådd at prisen på flash vil bli halvert innen tre år og redusert med 75 prosent om seks år, er det for langsomt for et marked som forventes å vokse enda raskere i henhold til IDCs prognose beskrevet ovenfor.

Lagringsmediene er viktige for den ytelsen lagringsløsningen kan få. Men å starte med maskinvare som en løsning på det voksende behovet for lagringskapasitet og ytelse, vil ikke løse problemet, og derfor er det behov for en helhetlig oversikt over hele lagringsmiljøet, der programvare og kommunikasjonen i systemet er sentralt for hvor effektiv lagringen blir.

Produkttest: Fitbit Charge 4

Fitbit har kanskje ikke oppdatert utseende på sin nyeste Charge, men det er innsiden som teller, som de sier og der har det skjedd ting. Det amerikanske selskapet ble kjøpt av Google for 2,1...