Jobber med ny småpakke-fortolling

Jobber med ny småpakke-fortolling

Posten Norge har allerede startet arbeidet med å finne en mer effektiv måte å tollbehandle import av lavverdi-sendinger når 350-kronersgrensen forsvinner

Som et resultat av den blåblå regjerningens melding om å fjerne 350- kroners grensen har Posten nå startet arbeidet med å gjøre fortolling av småpakker mer effektivt.

I en pressemelding til ITpro skriver posten at dette skaper en helt ny situasjon og vil jobbe for å unngå at det blir kaos.

Vi har startet arbeidet med å forenkle prosessen for tollbehandling av slike småvarer og vil gå i dialog med Tollmyndighetene om dette. Det var viktig at politikerne ga oss et år til å forberede denne overgangen.

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge

Posten har tidligere advart mot kaos dersom 350-kronersgrensen ble fjernet for tidlig. Nettshopperne vil ikke hente ut lavverdisendinger hvis de plutselig må betale moms og prisen for dagens tollbehandling på 158 kroner. Da ville pakkene blitt liggende og hope seg opp. Fra 2021 ser likevel Posten at EUs fellesløsning for innkreving av moms direkte i nettbutikken er den beste løsningen.

Når EU har sin løsning klar i 2021 kommer en internasjonal standard som kan håndtere innkreving av moms direkte i nettbutikkene. Inntil da er det ikke realistisk at Norge på egen hånd skal kunne etablere en løsning med direkte moms-innkreving i alle verdens nettbutikker. Vi har likevel tro på at vi skal finne en god fortollingsløsning som tilfredsstiller kravene fra norske myndigheter.

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge

Import av sendinger med verdi over 350 kroner koster i dag 158 kroner per pakke i fortollingsgebyr når Posten håndterer fortollingen. Målet med en ny løsning er å redusere denne kostnaden til under hundrelappen når tollgrensa forsvinner om et drøyt år. Da må norske nettshoppere betale for tollbehandling på alt som skal inn i landet, uansett pris.

FAKTA OM MOMSFRIE SENDINGER i POSTEN
• I 2017 var det 33 millioner momsfrie netthandelssendinger
• Per tredje kvartal i år hadde antallet sunket med rundt 16 prosent
• Fra 2011 til nå har vært en vekst på cirka 6 prosent per år i snitt
• På det meste av netthandelen fra utlandet betales det allerede i dag moms til Norge, fordi mange store utenlandske nettbutikker er momsregistrert i Norge.
• De fleste land har moms-fritak for lavverdisendinger, fordi kostnaden ved å tollbehandle enkeltsendinger langt overstiger momsinntektene til staten.

 

Da gjenstår det bare å se om 3000- kronersgrensen for “harryhandel” forblir fredet.