Datadelingskampanje fra Microsoft

Slik vil Microsoft minimere det globale “data-gapet”

Kompetansedeling og økt verdiskaping skal gi et bedre samfunn med åpne data.

Microsoft har lansert deres kampanje, «Open Data», et initiativ som setter søkelys på en mer åpen tilnærming til datadeling. Målet er å minimere det globale «data-gapet» ved å dele kunnskap om hvilke muligheter bruken av data gir. Microsoft mener alle kan dra fordel av å åpne, dele og samarbeide rundt data for å ta bedre beslutninger, forbedre effektiviteten og håndtere store samfunnsutfordringer.

Til tross for den enorme veksten av data og kunstig intelligens, er det i dag kun et fåtall selskaper som sitter på dataene. Ved økt åpenhet og deling av data kan organisasjoner spre verdi, dele kompetanse og gjøre data mer nyttig, slik at alle kan benytte seg av fordelene på måter de ikke er stand til å gjøre alene. «Open Data»-kampanjen er ment for å bidra til en diskusjon om hvordan verden bruker og deler data i dag. Innledningsvis presenterer Microsoft tre trinn:

1.Kartlegge egne prinsipielle retningslinjer

Microsoft har selv vedtatt et sett med prinsipper som skal være førende for hvordan de jobber mot mer åpenhet rundt data. I tillegg ønsker de å informere om hvordan Microsoft åpner og deler data på en ansvarlig måte. De fem prinsippene er:

  1. Åpenhet – de vil jobbe for å gjøre data som er relevante for viktige samfunnsproblemer så åpne som mulig. Dette inkluderer deling av egne data.
  2. Brukervennlighet – de vil investere i å utvikle ny teknologi, verktøy, styringsmekanismer og retningslinjer for å gjøre data mer tilgjengelig for alle.
  3. Selvstendighet – de vil hjelpe organisasjoner med å dra nytte av egne data etter ønske og behov, og å utvikle deres AI-talent for å bruke data effektivt og uavhengig.
  4. Sikkerhet – de vil ta i bruk sikkerhetskontroller for å sikre at datasamarbeid er operasjonelt sikkert.
  5. Personvern – de vil hjelpe organisasjoner med å beskytte enkeltmenneskets personvern ved bruk av data som involverer personlig identifiserbar informasjon.

2.Forpliktelse til nye samarbeid

I tillegg til å kartlegge noen prinsipielle retningslinjer, vil samarbeid med andre være viktig for å skape gode resultater. Microsoft forplikter seg til å lansere 20 datasamarbeid innen 2022, og bygge partnerskap for å håndtere de største utfordringene i vår tid. Dette inkluderer å jobbe med ledende organisasjoner innen datadeling som «Open Data Institute» og The Governance Lab (GovLab) ved NYU. Microsoft ønsker også å gå foran som et eksempel ved å gjøre egne initiativer rundt åpenhet til en standard. Dette inkluderer utforsking av hvordan data fra initiativer som Airband, Al for Good og arbeid med bærekraft og tilgjengelighet, bidrar til å løse samfunnsproblemer.

3. Gjøre datadeling enklere og tryggere

Hvis dataene er åpne og tilgjengelige, men vanskelige å bruke, tjener de ikke sitt formål. En stor utfordring er at data ofte blir samlet inkonsekvent i en rekke forskjellige formater og dokumenttyper. Microsoft vil jobbe for å møte denne utfordringen og videreføre arbeidet med å utvikle et skalerbart verktøy og rammeverk som organisasjoner kan bruke, noe som reduserer utfordringer rundt deling og sikrer at data blir mer brukervennlig.

Netgear business PoE+ switcher

Et par av oss i redaksjonen satt en dag og snakket om nettverksutstyr og vi kom inn på switcher. Switcher er jo liksom noe man aldri tenker så mye på, fordi de bare er...