Kategori: Apple

Siri er en sladrehank

Enhver person kan bruke Siri til å hente ditt fulle navn, din e-mailadresse, ditt telefonnummer, ditt bilde og lage oppdateringer på din Facebook-vegg –selv om din iPhone eller iPad er låst med en kode.