Kategori: Utvikling og design

Jenter + Koding = Sant!

Ventelistene var lange da Microsoft, Oda-Nettverk og Lær kidsa koding markerte «Jenter i IKT»-dagen ved å invitere unge jenter til kodekveld 28. april.