Rettigheter

Opphavsrettigheter

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm. Enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt som angitt nedenfor.

Republisering tillatt

Republisering av materiell publisert på ITproX.no (herunder nyheter, artikler, guider og produkttester) er tillatt i sin helhet når følgende kriterier følges:

  1. Rett over eller under ingress skal kilde og original forfatter angis. Eksempel:
    Kilde: ITproX.no av [forfatter].
  2. Kilde skal gjentas nederst i artikkelen.

Dette kan gjøres uten å ta kontakt med redaksjonen. Republisering av materiell ut over overnevnte må avtales spesielt. Ta kontakt for tillatelse.

Innsendt materiale

På vårt nettsted kan du som leser også bidra med dine artikler. Alle innsendte artikler blir gjennomgått av redaksjonen og kvalitetssikret før en eventuell publisering. Ved innsendelse av materiale via bidragsskjema eller epost, vil eierskapet overføres til ITpro, men ditt navn vil alltid bli henvist til, så lenge dette er ønskelig.