Kategori: (x)HTML, XML og CSS

Support: Fremtiden med responsivt webdesign

Mens gårsdagens webdesignere har utviklet forskjellige nettsider for hver ulik enhet, kan man ved hjelp av ny teknologi lage én nettside for alle plattformer ved hjelp av responsivt webdesign. Vår bruker ByteSize presenterer i...