Bli kvitt virus og spyware

Hva er virus og spyware? Virus, ormer og trojanske hester er de mest vanlige truslene i dag. Disse programmene infiserer maskinen din og kan forårsake stor skade; De kan redusere hastigheten på internett og andre applikasjoner, samtidig som de sprer seg til venner og kjente – uten at du er klar over det.
Disse er menneskeskapt og “angriper” stort sett hvis du åpner en side, et program, en cd, diskett eller lignende som allerede er infisert. Spyware er spionprogrammer som samler informasjon fra pc-en den har infisert og gir tilbake til personen som sendte det.
Slik får han greie på personlige opplysninger som fort kan få fatale følger.

Hvordan kan du redusere faren for virus og spyware? Det finnes utrolig mange programmer laget akkurat for denne jobben. Undertegnede har testet mange av disse, og kan anbefale noen:
  • Ad-aware 07 – Et kjent program verden over som fjerner spyware/malware.
  • Spybot search & destroy – Fjerner spyware. Passer for øvrig bra sammen med Ad-aware.
  • Spywareblaster – Hindrer effektivt spyware/malware å legge seg på maskinen.
  • Avast! 4 – et antivirusprogram er noe alle burde ha. Avast! er et sikkert og brukervennlig antivirusprogram.

  • Sunbelt Keiro personal firewall – En avansert men sikker og bra brannmur. Kommer bra ut i tester. Den vanlige bruker trenger ikke en slik brannmur, men for optimal beskyttelse er det anbefalt.
Hva kan gjøres hvis du allerede er infisert? Det første du bør gjøre er å gå inn i sikkerhetsmodus. Dette gjør du ved å trykke F8 eller F12 (avhengig av din maskin) tidlig under oppstart. Velg så fanen “sikkerhetsmodus med nettverk”.
Logg deg inn på brukeren din. Åpne start, og velg kjør. Kopier deretter dette inn hver for seg:
iexplore http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html iexplore http://www.ewido.net/en/onlinescan/ iexplore http://no.trendmicro-europe.com/housecall/v6.5/?

De respektive sidene har alle mulighet for en såkalt “online scan” – altså en sjekk av pc-en din – via nettet. Eventuelt kan også programmene kjøpes/lastes ned hvis dette er ønskelig.
Bitdefender og Housecall er for øvrig to programmer som fjerner virus mens Ewido fjerner spyware/malware. Etter at du har scannet ferdig laster du ned programmet Hijackthis.
Ta en scan med dette, og kopier loggen du får inn på Hijackthis.de.
Denne siden analyserer loggen for deg, og vil gi deg svar på om du har noen “trusler” på pc-en din. Har du dette, fjerner du det eventuelt med det samme programmet – Hijackthis. Hvis ingenting av det nevnte løser problemet er den siste nødløsningen å formatere harddisken; her fjernes alt du har på harddisken – forhåpentligvis også viruset.
]]>