Del 2: Migrer din filserver til Office 365

Del 2: Migrer din filserver til Office 365

Grunnarbeidet er nå overstått, nå begynner planleggingen

Nå som Del 1 er gjennomført begynner vi evalueringen av filområdene som skal migreres. Som nevnt i første del, inneholder en slik arbeidsfil også filstien til hvor data skal migreres fra samt en websti til hvor data skal migreres til.

Import CSV

For å kunne gjennomføre en vellykket migrering, må filområdet analyseres for følgende;

I ekstreme tilfeller har undertegnede sett hjemmeområder med flere hundrede gigabyte med private bilder (.raw- filer tar fort 25mb pr. fil). Samle dette i en rapport som sier noe om hvor mye data som skal migreres, samt hvilke filer som ligger der.

En enkel webinstaller kjører inn det (meste) du trenger

Et eksempel på analyseverktøy som kan benyttes er et script utviklet av Olav Tvedt og Reidar Johansen, men prinsippet kan gjøres simplere enn som så.

Importer CSV- filen du har skapt og benytt verdi c1 til å traversere den enkelte filsti for filer med feil.

Sørg da for å ikke ha for mange linjer i denne CSV filen. hvorfor spør du? Det kan ta uker dersom du analyserer store datasett. Å avgrense dette til en fornuftig og håndterbar mengde er derfor anbefalt. Sa jeg uker? Måneder, om båndbredden ikke spiller på lag!

Et eksempel på dette vil være noe slikt;

$csvItems = import-csv c:\tools\home.csv -Header c1

function Get-Size {
param([string]$pth)
"{0:n2}" -f ((gci -path $pth -recurse | measure-object -property length -sum).sum /1mb) + " mb"
}

ForEach ($item in $csvItems.c1) {
  if (Test-Path $item) {
  $size = Get-size $item
  $d += $item ; " + $size + "`r`n" 
  Write-Host $item '--' $size
  }
  else {
  Write-Host $item " Fails"
  $d += $item + " fails" + "`r`n"
  }
}
$d | Out-File C:\logs\Home.csv

Tilsvarende vil man kunne traversere filområdet for filer man ikke ønsker å migrere – eller som vi skal se senere – slette.

Rett vekrøty for rett… migrering

Som utgangspunkt er SharePoint Migration Tool et fullgodt verktøy for å migrere filer fra filserver og SharePoint on-premises til SharePoint Online (og dermed også OneDrive for Business)

Rett verktøy er viktig – Foto: Pixabay

Det finnes gode argumenter for å benytte tredjepartsverktøy som Quest Migration Manager eller Sharegate. Verdien til tredjepart kommer mest til nytte dersom en ønsker å flytte informasjon internt i en tenant (eksempelvis fra én SharePoint site til en annen), laste ned data fra en site eller gjennomføre en tenant til tenant migrering. Ikke noe fremmed i disse kommunesammenslåingsdager.

Men for å oppsummere, primært er SharePoint Migration Tool å foretrekke hvis dette er mulig.

Installer nødvendige verktøy

Sammen med migreringsverkøtyet du velger fra kapittelet over, er det også nødvendig å Installere SharePoint Online PowerShell module på migreringsserveren da selve migreringsjobben og eventuelle forarbeid vil kreve dette. Benytter du tredjepartsverktøy for jobben vil flere av disse installere sine moduler automatisk.

I neste post vil vi gå over et sterkt anbefalt steg før selve migreringsjobben påbegynner, men som i seg selv ikke har noe med filmigreringen å gjør. Vi snakker sikkerhet, sikkerhet og brukervennlighet.

Del 3: Migrer din filserver til Office 365

Fitbits høstlansering

Med et smalere design, 6+ dagers batteritid og en ny funksjon som skal varsle om uregelmessig hjerterytme, forsterker Fitbit med Sense 2, Versa 4 og Inspire 3 sitt mål om å lede an med...

OnePlus 10T 5G er nå i salg

OnePlus 10T 5G er nå tilgjengelig over hele Europa. Det nyeste flaggskipet fra OnePlus har den raskeste ladningen noensinne med 150W-lading som gir en hel dags strøm på bare 10 minutter og fulladet på...