The Gathering slipper moms

Det er nå klart at The Gathering får momsfritak etter at søknaden fra KANDU ble godkjent.

Under TG08 var det et stort fokus på at The Gathering måtte betale moms. Demonstrasjoner ble holdt og utallige artikler om temaet kunne leses på nett, samt at det også var stor dekning i andre medier.

En ukes saksbehandling av KANDUS søknad om momsfritak har nå resultert i at The Gathering slipper å betale moms.

Dette gjelder ikke bare fremtidige arrangementer, men også tidligere arrangementer. KANDU har satt jurister på saken som omhandler krav om flere millioner i momsavgifter som ble fremmet fra Hedmark fylkeskommune. KANDU selv sier at det vil koste svært mye å sørge for utbetaling av ca 48,- per deltager fra TG08.

Vedtaket kan leses under:

[..]Departementet har inntatt det standpunkt at merverdiavgiftslovens §70 som utgangspunkt ikke skal benyttes for å tilgodese formål utover merverdiavgiftslovens formål. Dette utelukker unntak av hensyn til blant annet humanitære, kulturelle eller sosiale formål.[…] TGs hovedformål er imidlertid [..] å samle ungdom fra inn- og utland for at disse skal kunne komme sammen for å dyrke datakultur. At dataspill er å anse som kultur har regjeringen uttrykkelig uttalt i Stortingsmeldign 14 (2007-2008) Dataspill. Finansdepartementet antar på denne bakgrunn at det ikke har vært lovgivers intensjon at adgangsbilletter til arrangement av denne typen skal være merverdiavgiftspliktige.

På bakgrunn av en helhetsvurdering […] finner departementet grunnlag for å gi KANDU ved The Gathering unntak med hjemmel i merverdiavgiftsloven §70 fra plikten å beregne merverdiavgift på adgangsbilletter.
Finansdepartementes vedtak.