Intervju: Den personlige skylagringens æra

Vi er inne i skylagringens tid. En ny æra betyr nye tilnærminger til levering av applikasjoner og tjenester. Hvordan kan bedriften utnytte potensialet i den personlige skyen?

Ifølge forskningsinstituttet Gartner representerer 2014 begynnelsen på den personlige skylagringens æra – og slutten på tiden da PCen var den eneste lagringsenheten vi forholdt oss til. En ny æra betyr nye tilnærminger til levering av applikasjoner og tjenester.
Vi har tatt en prat med Xavier Martin, som er nestleder for Messaging and Communications i Alcatel-Lucent Enterprise, om hvordan disse endringene i teknologi og brukeratferd vil påvirke bedrifter. 

Xavier Martin, nestleder for Messaging and Communications i Alcatel-Lucent Enterprise, snakker om hvordan den nye æraen for personlig skylagring vil påvirke bedriftenes IT-avdelinger.

Hvor vanlig er egentlig personlig skylagring?
Xavier Martin: La meg først forklare hva vi mener med personlig skylagring. I den personlige skyen finner vi alle applikasjoner, nettsteder og alt av innhold som en person samler opp over tid og ønsker å ha tilgang til når som helst og fra en hvilken som helst enhet.
Fremveksten av intelligente enheter som smarttelefoner og nettbrett – og enda viktigere, bruksmønstrene som har oppstått i kjølvannet av disse – gjør at arbeidsplassen er i ferd med å endre seg dramatisk. Ikke bare tar medarbeiderne med egne enheter på jobb; de har også blitt app-sultne forbrukere som forventer den samme brukeropplevelsen på kontoret som de får hjemme. Sakte, men sikkert bygger de opp sin egen personlige sky, som gir dem tilgang til andre og flere tjenester enn det IT-avdelingen på jobben kan tilby, som jobbapplikasjoner, utveksling og lagring av private filer eller verktøy for (sosial) samhandling.
Konsekvensene for bedriften er betydelige. Frem til nå har den gjennomsnittlige IT-avdelingen konsentrert seg om enhetenes fysiske nærvær snarere enn å fokusere på hvilke prosesser som trengs for å tilrettelegge for bruken av disse enhetene. Det er bare det at dagens brukere forventer ikke bare å kunne løse de fleste oppgaver ved hjelp av en app, men også sømløs nettverkstilgang, uansett om den er trådløs eller tilkoplet.
Les også: Nakenbilder lekkes – skyen får skylden
I hvilken grad gjør denne utviklingen at informasjonssjefer bør tenke nytt om levering av applikasjoner og tjenester?
XM: En informasjonssjef bør endre sitt syn på tjenestelevering fullstendig, ettersom arkitekturen som skal støtte slik levering må bygges opp ved hjelp av en Application Fluent Network-strategi som setter brukeren, og ikke enheten, i sentrum. En slik arkitektur må dessuten kunne levere applikasjoner, data og tjenester til alle brukere på en hensiktsmessig og trygg måte, og ta hensyn til både hva slags enhet og hva slags applikasjon som er i bruk for å kunne tilby brukeren tilpasset tilkopling.
Cloud Computing
Hvilke fordeler kan utviklingen gi for bedriften?
XM: En bedrift kan dra nytte av den nye utviklingen på flere måter. For å forstå mer, må vi se på hvilke utviklingstrekk som utgjør den nye PC-æraen.
For det første: bruk og brukeropplevelser. Ved å tilby brukerne det de trenger og forventer, oppnår man økt medarbeiderengasjement, noe som er gunstig for hele organisasjonen.
For det andre: teknologi. De fleste bedrifter sliter med å utnytte teknologien optimalt for å oppnå direkte forretningsmessige fordeler. Den nye PC-æraen gir mange og tydelige bruksmuligheter som bør sette fart i utrullingen av nye teknologier, som SIP for kommunikasjon, virtualisering i datasentre, SDN eller samordnet tilgang på nettverksnivå – for å nevne noen.
Til slutt: modeller. Overgangen til stadig økt bruk av skylagring og dermed også større etterspørsel etter “as a Service”-løsninger gir en fantastisk mulighet for bedrifter til gradvis å gå over til bruksbaserte modeller, som i sin tur gir rom for satsning på nyskapende prosjekter.
Les også: Intervju: Slik kan bedrifter dra mest nytte av samordnet kommunikasjon
Representerer den nye æraen noen risiko for bedriftene, og hvordan kan informasjonssjefene unngå dette?
XM: Brukerne er utålmodige. De kan få tak i nesten en hvilken som helst applikasjon bare med noen klikk. Dette skaper et gap mellom brukernes forventninger og hva IT-avdelingene faktisk kan tilby. Hovedrisikoen er dermed fremveksten av “skygge-IT-avdelinger” som ligger utenfor den virkelige IT-avdelingens kontroll og som ikke nødvendigvis etterlever bedriftens regler for etikk og sikkerhet. Mitt beste råd til bedriftene er å vise velvilje overfor brukernes krav og gradvis implementere prosjekter med tydelige fremdriftsplaner for å endre infrastrukturen slik at den gir merkbare fordeler for både brukerne og organisasjonen som helhet.
Utviklingen innenfor Bring Your Own Device (BYOD), skylagring og av personlige enheter er i ferd med å endre hele infrastrukturen for kommunikasjon i næringslivet.

Kan det at bedriftene reflekterer stadig mindre over de enkelte enhetenes ulike egenskaper skape en nonchalant holdning til BYOD?
XM: Enheten i seg selv er ikke det eneste man må tenke på i denne sammenhengen. Som vi har sett, gjør den nye PC-æraen at bedriftene beveger seg fra “Personal Computer“ til “Personal Cloud“, der det aller viktigste er tilgangen til ens egen “sky”, hvor som helst og når som helst. Dermed må man være bevisst på at BYOD ikke bare innebærer å ta med fysiske enheter på kontoret, men også å ta med apper, tjenester og innhold inn på bedriftens nettverk. Dette gir både økt behov for nettverkskontroll og et smidig og fleksibelt styrings- og leveringsverktøy som automatisk kontroller ressurser på applikasjons-, tjeneste-, enhets-, bruker- og nettverksnivå.
ITpro-redaksjonen takker for intervjuet med Xavier Martin i Alcatel-Lucent Enterprise.