Fra venstre: Heidi Aars, Google Norge, Morten Danielsen, Sparebanken DIN, Tommy Odinsen, Innovasjon Norge Telemark, Ulf-Tore Windegaard, Kragerø Sparebank, Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann Telemark fylkeskommune, Hugo Pedersen, prosjektleder Telemark Online, Tryggve Moe, Sparebanken Sør, John Einar Rørvik, Sparebank1 Telemark.

Viderefører suksessprosjektet Telemark Online

Telemark Online er et unikt kompetanseprogram som går over hele 15 samlinger i 6 måneder. Målet er å lære næringslivet, hvordan benytte dagens nye digitale markedsføringsverktøy, strategisk og korrekt.

Telemark Online

  • Prosjektet startet 1 april 2014
  • Unikt samarbeid mellom Telemark Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Google
  • 100 bedrifter fra hele fylket deltar.
  • 18 lokale ekspertbedrifter leverer 15 samlinger bade I Grenland, Bø og Notodden
  • Målet er å øke kompetansenivået i næringslivet, ved å bruke digitale medier strategisk. Derav skape vekst via synlighet.

For å bidra til å skape vekst via økt synlighet, leverer 18 lokale eksperter et unikt kompetanseprogram for 100 bedrifter i Telemark. Det er Telemark Fylkeskommune og Innovasjon Norge i samarbeid med Google som står bak suksessen Telemark Online.

Meget relevant og riktig fokus

Målet med programmet er å lære næringslivet hvordan de kan benytte dagens nye digitale markedsføringsverktøy strategisk og korrekt. Etter en suksessrik pilot i 2014, gikk startskuddet for programmet i januar i år. 100 bedrifter fra hele Telemark deltar i læring om hvordan de kan sette de riktige digitale mediene i system, og kommunisere riktig for sin virksomhet.

Det er 18 lokale bedrifter som bidrar med sin ulike ekspertise innen digital markedsføring som hjelper deltakerne med å nå sine mål.

Hovedutvalget for næring i Telemark vedtok i juni enstemmig å videreføre prosjektet. Bakgrunnen var at de mener dette er et meget relevant og riktig fokus når det gjelder næringsutvikling.

Dette vil bidra til å gjøre en forskjell og skape fremtidig vekst
Prosjektleder Hugo Pedersen om at prosjektet videreføres

For at Telemark skal lykkes i å vinne konkurransen om bedriftsetableringer, arbeidsplasser og turister er denne digitale satsingen helt nødvendig, mener Peter Jetzel i Google Norge.

Fra første dag har det vært stort oppmøte, engasjement og en meget positiv drivkraft fra alle partnere og involverte.

Positivt

Næringslivet har etterspurt mer kompetanse på hvordan man gjør bedriften sin synlig på nett, og Telemark Online har nå gjort at hundre bedrifter vil ha bredere kunnskap gjennom et omfattende kursprogram, sier Anniken Fægri Damn-Larsen, direktør for Innovasjon Norge Telemark.

Deltakerne er veldig fornøyde og flere opplever allerede vekst i sin bedrift.

En evaluering av prosjektet viser at hele 86% av deltakerne har eller skal ta grep i sin bedrift som et konkret resultat av prosjektet. Det være seg å etablere digitale strategier, oppdatere og produsere relevant innhold for sine kunder og måle effekten strategisk. Alle grep handler om å sette alle verktøyene i system for å kommunisere riktig med rett målgruppe. Hele 94% sier at de vil anbefale prosjektet til andre.