Jenter + Koding = Sant!

Jenter + Koding = Sant!

Ventelistene var lange da Microsoft, Oda-Nettverk og Lær kidsa koding markerte «Jenter i IKT»-dagen ved å invitere unge jenter til kodekveld 28. april.

På «Jenter + koding = sant» fikk over 60 unge jenter, i følge med rollemodeller fra Oda-Nettverk, oppleve hvor gøy og enkelt det kan være å programmere. Gjennom foredrag og praktiske kodeoppgaver skulle jentene inspireres til å bli mer nysgjerrige på teknologi og koding, og alt det kan brukes til.

-Det har festet seg et ensidig bilde av utviklere som en nerdete og innadvendt gruppe som trives best på “gutterommet”. For å få flere jenter interesserte i koding må vi endre denne oppfatningen. Vi må få jenter og kvinner der ute til å forstå at programmering, det er en mulighet til å skape noe nytt og til å forbedre verden gjennom teknisk problemløsning, kreativitet og kommunikasjon.

-Karoline Klever, utvikler hos Microsoft

De siste årene har fokuset på kvinner innenfor IKT-bransjen økt betraktelig, og det har vært flere kampanjer rundt om i verden med det målet at flere jenter skal søke seg inn på denne type utdanning. Og selv om tallene øker noe hvert år, utgjør kvinnene fortsatt bare én av fem søkere til studier innenfor data. Og av de som faktisk kommer inn på og fullfører studiene er tallene langt lavere. Innenfor bransjen utgjør antallet kvinner ca 30%, men en stor del disse jobber innenfor administrasjon og andre stillinger som ikke krever teknisk kunnskap.

Normen må endres

Det er en generell oppfatning at kvinner ikke er like interessert i den tekniske delen av IKT som menn, men denne oppfatningen vaskes mer og mer ut for hvert år. Den kulturelle normen har lenge vært at ting som programmering, drift og andre tekniske data yrker er for menn, mens kvinner ofte utdanner seg innenfor sykepleie og andre lignende yrker. Men jo mer vi setter fokus på kvinner i IKT, og lar unge jenter få prøve seg på koding – jo mer interesse viser de.

Det har blitt mer akseptert at kvinner nå velger tekniske studier innenfor data, men det vil nok ta noen år før vi virkelig får se resultatet av kampanjene som kjøres rundt om i verden i dag. Når jenter blir introdusert for koding synes de aller fleste at det er gøy og utfordrende, og så lenge samfunnet er inkluderende og støttende er det stor sannsynlighet for at noen av disse jentene velger å forsette med det. Man kan tross alt ikke vite om man liker noe før man har prøvd det, og derfor er kodekvelder og kodeklubber så enormt viktig.

Foto: Microsoft Norge

På den internasjonale kvinnedagen i mars lanserte Microsoft sin #MakeWhatsNext-kampanje for å vekke oppmerksomhet rundt det store skillet mellom menn og kvinner som studerer/jobber innenfor realfag. «Jenter+Koding=Sant!» er en del av denne kampanjen, som ønsker å inspirere jenter og kvinner til å utdanne seg innenfor IKT.

Arrangementet den 28. april markerte også femårsjubileet for «Jenter i IKT»-dagen. Siden 2011 har mer enn 177 000 jenter og kvinner fra 150 land deltatt på over 5000 arrangementer over hele verden. «Jenter i IKT» er et initiativ satt i gang av den internasjonale telekommunikasjonsunionen i FN (ITU), og målet er å oppmuntre jenter og unge kvinner til å vurdere studier og karriere innen IKT-fag.