Forventer en firedobling av skytrafikk innen 2020

Forventer en firedobling av skytrafikk innen 2020

Veksten fra nettskyen har for alvor satt fart. Private nettbrukere, men også bedrifter, tar i bruk skyteknologi i en rasende fart.

Cisco forventer en sterk vekst i skytrafikken, når de for sjette år på rad legger frem sin Cisco Global Cloud Index (2015-2020).

Ifølge Cisco sine beregninger vil veksten i skytrafikken bli på hele 262 prosent frem mot 2020, fra 3,9ZB (Zettabyte) til 14,1ZB. Veksten har en årlig vekstrate på 30 prosent. Det er raskere vekst i datasenterleveranser til konsumentmarkedet enn til bedriftsmarkedet.

14,1 Zettabyte tilsvarer streaming av alle filmer produsert (ca. 500.000) og alle TV-serier produsert (ca 3 millioner) i Ultra-HD rundt 410.000 ganger. 

Rapporten fra Cisco gir et god grunnlag for partnere og kunder til å planlegge hvordan IT-nettverkene bør utformes og skaleres for å møte fremtidens behov.

Nettskyen i vekst

Det er forventet at det i år vil være flere skybaserte datasentre enn tradisjonelle. Skybaserte datasentre har en årlig vekstrate på 15 prosent, mens tradisjonelle reduseres med 11 prosent. I 2020 vil 77 prosent av alle datasentre være en del av skyen.

Av skyveksten står public cloud for klart mest. I fjor stod den for 49 prosent av den totale skykapasiteten, men det er ventet at denne andelen vil øke til 68 prosent i 2020. Den totale veksten i kapasitet er på 26 prosent i årlig vekstrate.

Den raske fremveksten av skytrafikk drives av økt migrering til skybasert arkitektur, samt evnen til å skalere bedre og dermed raskere klargjøre for oppgaver. Virtualisering er en nøkkelkomponent for veksten.

Selv om mye av veksten i skyen kommer fra private nettbrukere, ser vi helt klart at også bedriftsmarkedet tar i bruk skybaserte tjenester. Våre kunder har også en økende etterspørsel etter avanserte tjenester, som for eksempel tale og video. 
Datasenteransvarlig i Cisco Norge, Henrik Vaage.

Midtøsten og Afrika vil stå for den største veksten i trafikk med en årlig vekstrate på 34 prosent. I volum er Nord-Amerika klart størst med 7,1 Zettabyte i 2020, noe som tilsvarer en årlig vekstrate på 27 prosent fra fjorårets 2,2 Zettabyte.

Mest internt

Det meste av trafikken er internt i datasenteret, hele 77 prosent. Totalt 9 prosent av trafikken er mellom datasentre mens 14 prosent går mot brukerne. Av trafikken til sluttbrukere, vil videotrafikk stå for 83 prosent, mens web står for 14 prosent.