Flere jenter til IKT-fag!

Flere jenter til IKT-fag!

IKT-fag som førstevalg har en økning på over 30 prosent i år sammenlignet med i fjor, viser tall fra Samordna opptak. Men økningen blant kvinner er bare 2,7 prosent.

Det er tydelig at informasjonsteknologi-fag blir mer og mer populært for hvert år, og økningen i år er rekordstor! Men når økningen blant kvinner som velger IKT-fag bare er 2,7 prosent, da er det veldig klart at vi fortsatt er langt unna den veksten som er ønskelig innenfor dette området. Selv om all økning er positivt må det fortsatt jobbes mye med å oppmuntre jenter til å velge IKT-fag som førstevalg når de går ut i studier.

Jenter + koding = sant

I dag, 27.april,  er den internasjonale dagen for «Girls in ICT». Microsoft marker dagen sammen med Oda og Lær Kidsa Koding, og inviterer til kodekveld for unge jenter for tredje året på rad, i samarbeid med Oda og Lær Kidsa Koding. Over 80 jenter og kvinner er nå påmeldt til arrangementet «Jenter + koding = sant».

– I årene som kommer vil så godt som alle jobber kreve digitale ferdigheter. I mange tilfeller betyr det at ikke bare må arbeidstakerne være i stand til å bruke teknologi; de må også kunne forstå og skape denne selv. Vi trenger derfor mange flere jenter som kan teknologi, og «Jenter + koding = sant» er et viktig initiativ for å forberede de unge på fremtiden.

– Kristine Hofer Næss, leder for Oda og direktør for kundeopplevelse i Microsoft Norge

Sammen med kvinnelige rollemodeller fra Oda, Microsoft og Lær Kidsa Koding, får de oppleve hvor gøy og enkelt det kan være å programmere. Gjennom foredrag og praktiske kodeoppgaver skal jentene inspireres til å bli mer nysgjerrige på teknologi og koding, og alt det kan brukes til.

Mister interessen som tenåringer

En ny studie gjort blant 11 500 europeiske jenter og unge kvinner i alderen 11 til 30 år, viser at en i snitt har et vindu på kun fire år for å utvikle jenters interesse for realfag. Studien, som er utført for Microsoft, viser at de fleste unge jenter blir tiltrukket av realfag i 11-årsalderen, men at denne interessen faller drastisk når de blir noen år eldre.

– For å stoppe frafallet av jenter samarbeider vi tett med myndigheter, lærere, og frivillige organisasjoner for å modernisere læreplaner og motivere jenter til å satse på realfag. Vi vil vise jenter at realfag og teknologi er spennende, og kan gi en kreativ og givende karriere, som slett ikke bare er for gutter. Vi vet at hvis vi oppfordrer jenter til å studere realfag, nærmere bestemt teknologi, dobler vi mulighetene for å rekruttere de beste hodene for å utvikle fremtidens teknologi.

– Kristine Beitland, direktør for myndighetskontakt i Microsoft Norge

Studien gjort for Microsoft avdekker hvilke grep som må til for å unngå fallet i interessen – bedre rollemodeller, støtte fra foreldre og lærere, praktisk erfaring og kunnskap om hvordan realfag utnyttes i den virkelige verden, samt tro på at de vil få samme behandling og jobbmuligheter som menn etter endt utdanning. Microsoft jobber aktivt for å inspirere og motivere unger jenter og kvinner til å engasjere seg innenfor IKT- og realfag.

Oda-Prisen til Sopra Steria

Undertegnede kan selv skrive under på at mangelen på jenter innenfor IKT-fag er stor. Dette er tydelig både på skoler, arbeidsplasser og eventer både innenlands og utenlands. Men det er heldigvis flere enn Microsoft som jobber for å øke interessen for teknologiske realfag hos jenter; på fredag mottok Sopra Steria Oda-Prisen for sitt arbeid for kvinner innenfor IT.  Konsulentselskapet har gått strategisk til verks for å styrke kvinners posisjon i organisasjonen og i IT-bransjen.

– I Sopra Steria er vi tydelige på at jo bedre kjønnsbalanse vi har, jo bedre er det for både bunnlinje og kultur. Det gjør arbeidsplassen vår til et bedre sted å være både for kvinner og menn.

– Solfrid Skilbrigt, HR- og strategidirektør for Sopra Steria Skandinavia

Selskapet er et godt eksempel på at det er en positiv utvikling i kjønnsbalansen til tross for at bransjen er mannsdominert. De har en kvinneandel på 29 prosent, en økning på 3 prosentpoeng bare det siste året. I ledelsen er kvinneandelen på hele 35 prosent. Blant forretningsrådgiverne sine har selskapet nesten 50 prosent kvinner. Vi har dessverre ingen tall på hvor mange av kvinnene som utfører rent tekniske oppgaver, et tall som ofte er svært lavt.

Engasjer deg!

Det er flott at store bedrifter jobber for å inspirere unge jenter til å studere innenfor IKT- og realfag, men det er tydelig at man trenger mer enn som så for å holde jentenes interesse oppe gjennom ungdomstida. Som tenåring er det lett å velge seg til de samme fagene som venninnene sine, og det er ofte litt skummelt å være den som er annerledes. Så derfor er det opp til oss i bransjen å støtte, oppmuntre og veilede der vi kan! Det finnes mange arrangementer og grupper hvor man kan være frivillig, i tillegg til å holde øyne og øre åpne i hverdagen, slik at man kan være der for de som trenger det. Det er ikke alltid så mye som skal til for å tippe interessen over til en lidenskap –  en liten dråpe kan få glasset til å renne over.

Erna Solberg på Girl Tech Fest 2016 – Foto: http://www.jenterkoder.no

Her er noen arrangementer og organisasjoner som kan være av interesse for deg som vil engasjere deg i å styrke kvinner innenfor IT-bransjen!

Oda-Nettverk – Nordens ledende nettverk for kvinner i IT-bransjen.

www.jenterkoder.no – For tredje året på rad arrangeres Girl Tech Fest under Oslo Innovation Week på Deichmanske hovedbibliotek i Oslo. Her kan skoleklasser melde seg på, eller du kan melde deg på som frivillig veileder!

TENK – Tech-Nettverket For Kvinner – Her kan du melde deg inn og engasjere deg som kvinnelig foredragsholder, eller finne en kvinnelig foredragsholder! TENK arrangerer også summer-camp for jenter som skal begynne eller har begynt på ungdomsskolen.

 

 

Netgear business PoE+ switcher

Et par av oss i redaksjonen satt en dag og snakket om nettverksutstyr og vi kom inn på switcher. Switcher er jo liksom noe man aldri tenker så mye på, fordi de bare er...