OneDrive krever NTFS-filsystem i ny versjon

OneDrive krever NTFS-filsystem i ny versjon

FAT-formaterte harddisker støttes ikke lenger av OneDrive - men kanskje mer overraskende; det gjør ikke det nye filsystemet ReFS heller.

Etterhvert som den nye OneDrive-oppdateringen rulles ut rundt om i verden, starter klagene å komme over at filsynkroniseringsprogrammet ikke lenger fungerer med harddisker som ikke er formatert som NTFS.

Både eldre filsystemer, som FAT32 og exFAT, så vel som nyere filsystemer som ReFS gir feilmelding når OneDrive startes opp.

For å fortsette å bruke OneDrive, må filene være lagret på en NTFS-formatert harddisk. FAT-disker kan enkelt konverteres, mens ReFS-volumer må reformatteres og slettes.

NTFS (New Technology File System) er standard filsystem i Windows og problemet vil ikke påvirke dagligbrukere i stor grad.

Men de som bruker SD-kort for å utvide lagringsplassen på små, bærbare datamaskiner og nettbrett, brukerne gjerne exFAT.

Windows 10 Fall Creators Update

Antageligvis er endringen en forberedelse til Windows 10 Fall Creators Update, en Windows-oppdatering som kommer til høsten.

Oppdateringen inkluderer blant annet en stor, grunnleggende endring i hvordan OneDrive fungerer på, hvor lokale og skylagrede filer ligger side om side. For at dette skal fungere kan hverken FAT eller exFAT benyttes som filsystem. Ved å få brukerne til å endre filsystem allerede nå, vil gjøre overgangen mer sømløs i høst-oppdateringen.