Helse Midt-Norge kuttet gjenopprettingstid med 12 timer

Helse Midt-Norge kuttet gjenopprettingstid med 12 timer

Helse Midt-Norge har oppgradert hele sitt backup-system og kan nå gjenopprette kritiske data hurtig og pålitelig etter hackerangrep, systemsvikter og lignende.

Det som før tok 12 timer tar nå bare noen få minutter.

Dersom kritisk helseinformasjon ikke er tilgjengelig for helsearbeiderne døgnet rundt, kan en pasients liv i verste fall stå i fare. For eksempel om en pasient plutselig utvikler en livstruende allergi mot antibiotika, må helsepersonell ha tilgang til denne informasjonen før de behandler vedkommende. Derfor må de virtuelle maskinene være i drift døgnet rundt.

– Datatilgjengelighet kan bli et spørsmål om liv og død i helsesektoren. Nå få vi rask tilgang til kritiske data så helsepersonell kan evaluere, diagnostisere og behandle pasienter riktig og effektivt, sier Geir Waterloo, senior IT-konsulent i Helse Midt-Norge.

– Vårt helsepersonell trenger umiddelbar tilgang til kritiske data, ellers kan det sette liv i fare, fortsetter han. Det var på tide å modernisere vår IT-infrastruktur, inkludert gjenoppretting av kritisk datainformasjon våre helsearbeidere som behandler pasienter bruker.

RELATERT ARTIKKEL
Mangelfulle IT-løsninger koster bedrifter dyrt

Nedetid og manglende tilgjengelighet er et stort problem som koster virksomhetene dyrt. De årlige økonomiske omkostningene er hele 16 millioner amerikanske dollar og det er en kraftig økning fra 2014 viser en studie. [Les artikkel]

Datatilgjengelighet kritisk for driften

Helse Midt-Norges nye system er levert av Veeam. Jo mindre nedetid sykehusene opplever i datasystemene, jo mer penger sparer de.

I sykehussystemet er det nå 59 VMware vSphere virtuelle maskiner fra Veeam, til Dell EMC Data Domain Storage. En avansert integrering mellom Veeam og Data Domain Boost-programvare gjør at gjenoppretting og kopiering går lynraskt.

Waterloo forteller at Helse Midt-Norge ønsket å redusere såkalt RTO (Recovery Time Objective) ned fra 12 timer til bare noen minutter. Disse kritiske dataene inkludere laboratorierapporter, røntgenbilder og prøveresultater. Helse Midt-Norge synkroniserer denne informasjonen kontinuerlig, slik at helsepersonellet har den mest oppdaterte informasjonen tilgjengelig når de behandler pasienter.

Funksjonen VM Recovery kan gjenopprette en virtuell maskin på få minutter.