Windows Server 2019 tilgjengelig i public preview

Windows Server 2019 tilgjengelig i public preview

Samtidig som Windows Server 2019 gjøres tilgjengelig for public preview, annonserer Microsoft at den endelige versjonen slippes andre halvdel i år

I en blogpost gjør Microsoft det klart: Windows Server 2019 kommer andre halvden av 2018.

Fokus på hybrid-cloud, sikkerhet og … Linux

For de som arbeider i IT-bransjen er det få overraskelser som annonseres i dagens kunngjøring hvor Microsoft selv fokuserer på Hybrid-cloud og sikkerhet. De siste par år har derimot endringer i strategien til IT-selskapet gjort det nødvendig å implementere funksjoner som Docker for conterinerbasert applikasjonshåndtering – også på Windows. En av nyhetene for Windows Server 2019 er en signifikant reduksjon av operativsystemets størrelse – ned til en tredjedel av dagens 5 gigabyte.

Videre vil Server 2019 få bedre støtte for sameksistens i hybride Windows- og Linux miljøer, og med dette viderefører satsningen på Windows Subsystem on Linux

Windows Server 2019 for Insider

Allerede nå kan du prøve ut Windows Server 2019.
Du må først registrere deg som en Windows Insider, før du kan laste ned filene. Alt sammen kan gjøres her