Kunstig intelligens skal stoppe epost-svindel

Kunstig intelligens skal stoppe epost-svindel

Trend Micro lanserer Writing Style DNA som bruker kunstig intelligens for å identifisere skrivestilen til selskapers e-postbrukere og advare når en e-post mistenkes å etterligne ansatte.

Økonomisk svindel via epost er et stadig økende problem. I 2017 blokkerte Trend Micro alene over 66 milliarder trusler, hvor over 85% kom fra epost som inneholdt skadelig innhold. Nå vil Trend Micro ta i bruk kunstig intelligens for å bekjempe svindel via epost som ikke inneholder skadelig programvare.

Business Email Compromise

Et klassisk eksempel på en metode som ofte blir brukt av cyberkriminelle, er å utgi seg for å være en leder som ber økonomisjefen i selskapet om å overføre penger eller utlevere sensitive data. Trenden kalles for BEC, Business Email Compromise.

Svindler som dette vil koste bedrifter verden flere hundre milliarder kroner. BEC-svindler er vanskelige å fange opp via sikkerhetsprogrammer, da eposten i seg selv ikke inneholder skadelig programvare. Derfor tyr Trend Micro nå til andre tiltak – kunstig intelligens.

– Sikkerhetstrusler fremover vil kreve en helt ny form for beskyttelse. En beskyttelse som vil benytte kunstig intelligens for å avsløre stadig mer sofistikerte angrep. Økonomisk svindel hvor cyberkriminelle har utgitt seg for å være en toppleder, økte med over 100% mellom første og andre halvår av 2017. Det er lite som tyder på at denne svindelmetoden vil avta med det første. Derfor trenger vi nye verktøy for å sikre oss bedre, sier Karianne Myrvold, kommunikasjonssjef i Trend Micro Norge.

Writing Style DNA for å avsløre den falske lederen

Ved hjelp av kunstig intelligens skal måten de ansatte skriver og uttrykker seg på via epost, brukes til å avsløre forsøk på slike svindelforsøk.

Hver enkelt ansatt vil ha sin personlige profil, basert på over 7,000 forskjellige skrive-karakteristika, som for eksempel hvor vedkommende bruker å sette komma og punktum, og hvor lange setninger den ansatte bruker å skrive.

Writing Style DNA-verktøyet supplerer eksisterende beskyttelsesteknikker for å analysere e-postadferd.

For å ivareta hensynet til personvernet, vil alle epostene først bli konvertert til meta-data, før de blir analysert. Writing Style DNA vil så analysere alle innkommende eposter og sammenligne avsenderen mot vedkommendes skrivestil. Mistenkes den aktuelle eposten å være skrevet av noen andre enn avsenderen, vil verktøyet informere både avsender, mottager og IT-avdeling umiddelbart.

Writing Style DNA vil være tilgjengelig fra juni 2018 på Cloud App Security (CAS) for Microsoft Office 365 og ScanMail for Microsoft Exchange (SMEX), og vil inkluderes uten ekstra kostnad i eksisterende Business Email Compromise-løsninger fra Trend Micro.