Se opp for uønskede flash-halser(!)

Kommentar: -Sats på datadrevet innovasjon

Kommentar: -Sats på datadrevet innovasjon

... Men pass på at dere ikke binder dere til en mangedobling av lagringskostnadene.

Fredrik Arveskär er sjef for Infinidat i Norden og Benelux.

I dag er nok alle bevisste på digitaliseringens betydning og potensial for innovasjon og vekst. Men det er langt fra alle som ser mulighetene for sin bedrift her og nå. Bedriften har kanskje den nødvendige modenheten og kunnskapene om det digitale potensialet, men uten at markedet er modent for det.

For mange er det dyrt å investere i datadrevet innovasjon og utvikling, og dessuten kan det oppleves som en usikker investering. I en større bedrift kan det også eksistere ulike syn på potensialet og verdien av dataene. En som er ansvarlig for data og datadrevet utvikling har lett for å finne generelle argumenter for å investere i en videre utbygging av dataressursene, mens direktører og økonomisjefer trenger å se og forstå mer direkte at en slik investering vil lønne seg.

Les også: Techintervju med Fredrik Arveskär

Vi har en bransje av leverandører av lagringstjenester som er snare til å snakke om behovet for intelligente, raske og skalerbare lagringsløsninger. Trendene de siste ti årene har vært nettskytjenester og flash som moderne lagringsformater. Dette er lagringsmedier og tjenester som har mange fordeler, men som koster mye og som har ulemper man ikke snakker så høyt om.

Mange skybaserte løsninger innebærer, i tillegg til at man bokstavelig talt legger forretningene sine i et miljø man ikke har full oversikt over, også at man gjør seg avhengig av leverandørens sikkerhetskapasitet. Det kan dessuten være svært kostbart å oppskalere slike løsninger.

Nødvendig å beskytte dataene

I et raskt voksende lagringslandskap der trusler og innbrudd blir stadig vanligere, og i kjølvannet av regelverk som GDPR og HIPAA, vil det bli nødvendig å beskytte dataene med ende til ende-krypteringer i stadig mer komplekse nettverk og IT-stakker.

Hvis man parallelt med dette utelukkende bygger opp lagringsstrategien rundt flash, kan det medføre en mangedobling av lagringskostnadene, siden flashmediets komprimeringskapasitet minker betraktelig med krypteringen. Det vil føre til at kostnadene for lagringsmediene i de raskt voksende lagringsmiljøene øker fem til to ganger, parallelt med den kraftige dataveksten, noe som i løpet av ti år kan øke lagringskostnadene flere titalls ganger eller enda mer.

Satsing på ett lagringsformat kan skape uønskede flaskehalser (flash-halser(!)) som både gjør utviklingsprosjektene dyrere enn de trenger å være, og som i verste fall hemmer utviklingspotensialet.

For å oppnå stor utviklingskapasitet og høy sikkerhet i nettverket kreves det investeringer i skalerbar lagring og sikkerhet i de forskjellige delene av nettverket. Et tilpasningsdyktig selskap vil ikke la seg begrense av lagringsmedienes kapasitet eller behøve å bekymre seg for sikkerheten i nettverkstrafikken.

Det å bygge en skalerbar lagringsstrategi rundt rene flash- eller nettskyløsninger kan innebære en mangedobling av lagringskostnadene. I dag finnes det for eksempel veletablerte lagringsmedier på disk som kan gi et betydelig mer skalerbart og sikkert lagringsmiljø til en betydelig lavere kostnad.

Så i stedet for å fokusere på lagringsmediene, bør dere skape et lagringsmiljø som støtter helheten, og som gjør det mulig for bedriften å satse på datadrevet innovasjon og forretningsutvikling.