Mener Google manipulerer brukerne til å aktivere lokasjonssporing

GDPR-klage mot Google fra forbrukerorganisasjoner

GDPR-klage mot Google fra forbrukerorganisasjoner

Forbrukerrådet i Norge, samt syv andre europeiske forbrukerorganisasjoner har nå klaget Google inn for brudd på den europeiske personvernlovgivningen, GDPR.

Denne uken har forbrukerorganisasjoner fra Nederland, Polen, Tsjekkia, Hellas, Norge, Slovenia og Sverige lagt inn en klage mot måten Google overvåker brukerne på.

Forbrukerrådet mener at Google manipulerer brukerne til kontinuerlig overvåkning. 

Forbrukerrådene hevder i klagene sine at Google “mangler et gyldig juridisk grunnlag for å behandle de aktuelle (steds-)dataene”, og at Google har en villedende praksis som gjør at brukernes samtykke ikke er gitt fritt.

Dette strider derfor med den nye databeskyttelseregulering i EU – Global Data Protection Regulation (GDPR) – eller Personvernforordningen som den heter i Norge.

Google sporer brukerne sine gjennom innstillingene “Posisjonslogg” og “Nett- og appaktivitet”, som er en del av alle Google-kontoer. Sporingen er spesielt vanskelig å unngå for alle med Android-telefoner, slik som Samsung og Huawei.

Les også: Dette må du vite om den nye Personvernforordningen

 

Sendes til Datatilsynet

Den omfattende rapporten Every Step You Take, som er laget av Forbrukerrådet, er grunnlaget for de syv GDPR-klagene mot Google.

Klagen Forbrukerrådet har skrevet, baserer seg på funnene fra den nylige utgitte rapporten “Every step you take “, som rådet har laget.

Alle de syv GDPR-klagene som nå rettes mot Google baserer seg på Forbrukerrådets 44-sider lange rapport.

– Google behandler enorme mengder lokasjonsopplysninger, som etter vår mening har blitt samlet inn uten lovlig samtykke ved å manipulere brukerne, sier Gro Mette Moen, fungerende fagdirektør i Forbrukerrådet.

Når vi har med oss, sporer Google hvor vi går, hvilken etasje vi befinner oss i, og hvordan vi beveger oss. Disse opplysningene kan settes sammen med for eksempel hva vi søker etter, og hvilke nettsteder vi besøker. 

Villedende framgangsmåter

Rapporten fra Forbrukerrådet viser hvordan Google bruker en rekke villedende fremgangsmåter for å muliggjøre sporing av plassering for Google-kontoer via to innstillinger; “Posisjonslogg” og “Nett- og appaktivitet”.

Posisjonslogg er en Google-kontoinnstilling som kontinuerlig logger brukerens plassering. Steddataene som er samlet inn til posisjonsloggen kommer fra GPS, WiFi-nettverk og Bluetooth-signaler, noe som gjør at Google kan spore en brukers nøyaktige posisjon både innenfor og utenfor bygninger.

Denne innstillingen må aktiveres av brukeren, men Forbrukerrådets rapport har funnet at Google brukte flere triks for å sikre at brukerne aktiverer denne funksjonen.

Nett- og appaktivitet er en annen Google-kontoinnstilling, som samler ulike brukerdata fra en rekke Google-tjenester. Enkelte programmer og tjenester, for eksempel Google Søk eller søk i Google Maps, logges med steddata hvor brukeren var på søketidspunktet.

Med andre ord, brukere som slår av posisjonslogg, men aktiverer Nett- og appaktivitet, vil fremdeles ha noen av deres posisjonsdata samlet inn av Google. Denne innstillingen er som standard aktivert i alle Google-kontoer.

 – Ikke et fritt valg

Gro Mette Moen er fungerende fagdirektør i Forbrukerrådet.

– Brukerne har ikke gitt et fritt, spesifikt og informert samtykke til denne formen for datainnsamling, spesielt med tanke på hvor omfattende og massiv sporingen er, sier Gro Mette Moen i Forbrukerrådet.

– Vi forventer at selskapene legger til rette for gode og opplyste valg og lar brukerne få kontroll over egne personopplysninger. Dessverre er det ikke slik i dag med Google, noe som både bryter med forbrukernes forventninger, og intensjonen bak det nye regelverket, mener hun.

Misvisende informasjon og manipulering

Google vil ha mest mulig informasjon om deg. Selskapet benytter flere teknikker for å få deg til å “akseptere” sporing og datainnhenting. Forbrukerrådet peker spesielt på disse punktene:

Manipulerende klikkoppsett

Når du setter opp en Android-telefon, kan du bli manipulert til å skru på “Posisjonslogg” uten at du er klar over det, i strid med lovens krav om et fritt og opplyst samtykke.

Skjulte standardinnstillinger

Når du setter opp en Google-konto er “Nett- og appaktivitet” gjemt bak ekstra klikk og slått på som utgangspunkt

Misvisende og ubalansert informasjon

Du får ikke tilstrekkelig informasjon om hva du takker Ja til, og blir ført bak lyset om hvordan informasjon samles inn og blir benyttet

Masing

Du blir gjentatte ganger spurt om å skru på “Posisjonslogg” når du bruker ulike Google-tjenester

Sammenkoblede tjenester og mangel på gradert valg

Hvis du vil benytte tjenester, slik som “Google Assistent” eller merke bilder med hvor de er tatt, blir du bedt om å akseptere massiv sporing.

Se hvordan et knippe mennesker reagerer da de ble presentert for Forbrukerrådets sine funn:

Produkttest: Fitbit Charge 4

Fitbit har kanskje ikke oppdatert utseende på sin nyeste Charge, men det er innsiden som teller, som de sier og der har det skjedd ting. Det amerikanske selskapet ble kjøpt av Google for 2,1...