Norske selskaper vant sikkerhetspris

Norske selskaper vant sikkerhetspris

Telematikkselskapet Abax og IT-sikkerhetsselskapet CLTRe vant prisen «Computing Security Award» for årets beste sikkerhetsprosjekt blant selskaper i privat sektor. Selskapene har samarbeidet om å måle og forberede sikkerhetskulturen i Abax.

Larvik-selskapet Abax har brukt CLTRes norskutviklede målingsverktøy for sikkerhetskulturen i virksomheter. De har gjennomført sikkerhetskultur-målinger blant sine medarbeidere i to år og er i gang med den tredje målingen.

Vi måler for å følge sikkerhetskulturen i selskapet over tid. Det gir oss mulighet for å sammenligne utviklingen i alle deler av selskapet, og definere hvilke områder vi trenger å fokusere IT-sikkerhetstreningen og forbedringsarbeidet på

IT-sjef Espen Otterstad, Abax.

Prisen de norske selskapene vant blir delt ut av det britiske magasinet Computing Security.

For å bedre sikkerhetskulturen i et selskap trenger virksomheten å vite hvordan den faktisk er. Det var det Abax gjorde. I etterkant satte de seg strategiske og taktiske mål for forbedring av kulturen, og utviklet aktiviteter for å nå målene.

Kai Roer, daglig leder CLTRe

Kai Roer – Daglig leder CLTRe (Fotograf – Katrine Lunke)

I en telefon til ITpro forteller Kai Roer, Daglig leder i CLTRe (culture) at de har utviklet sin egen SaaS applikasjon som kundene benytter for å kunne gjennomføre målinger på virksomhetens egne sikkerhetskultur. Dette benyttes så videre til å anbefale tiltak for bedriften når det gjelder videre arbeid av arbeid for å bedre sikkerheten i bedriften.