Undersøkelse: Testautomatisering øker innovasjonstakten

Undersøkelse: Testautomatisering øker innovasjonstakten

Manuell testing hindrer vekst. Likevel automatiserer kun 7 prosent av selskapene tester på Mainframe-kode. Det kommer frem i en ny global undersøkelse fra Compuware.

Compuware publiserte nylign sine funn fra en global undersøkelse som avslører at manuell testing fortsatt er en av de største utfordringene store organisasjoner står overfor når de forsøker å få fart på sin digitale innovasjon. Undersøkelsen er gjennomført av analysebyrået Vanson Bourne som har spurt 400 IT-ledere om deres holdninger og rutiner til å innovere på Mainframe. Undersøkelsen ser også nærmere på metodene som er brukt for å støtte testing på Mainframe og utfordringene virksomhetene står overfor knyttet til applikasjonsutvikling og utrulling.

Rapporten i sin helhet kan lastes ned herfra.

Nøkkelfunnene fra den globale undersøkelsen avslører at:

Manuell testing tapper viktige ressurser

  • Mer enn 3 av 4 selskaper synes det blir stadig vanskeligere å øke kvaliteten, hastigheten og effektiviteten for å oppfylle innovasjonsmål når man utvikler og tester Mainframe applikasjonskoder.
  • 92 prosent av respondentene sier at organisasjonens Mainframe-team bruker mer tid på å teste kode enn det som var nødvendig tidligere.
  • I snitt bruker utviklingsteam mer enn halvparten av tiden sin på testing under utrullingen av en ny Mainframe-applikasjon, funksjon eller funksjonalitet.

Den avslører samtidig at automatiserte tester er avgjørende for innovasjon, hvor 82 prosent sier at med mindre de kan automatisere flere testcaser vil de ikke kunne imøtekomme behovet om økt takt fra virksomheten, noe som går utover innovasjon og kundeopplevelse. Hele 9 av 10 sier at automatisering av testcaser kan være den viktigste faktoren for suksess da presset øker på IT for å få fart på innovasjonen.

Gitt den sentrale rollen Mainframe fortsatt har for å drive moderne, digitale tjenester, skaper den manuelle testpraksisen en flaskehals. Til syvende og sist hindrer dette leveransen på innovasjon og organisasjoners evne til å oppfylle sine forretningsmål.