Podcast: 20-04 Multifaktor autentisering med Jan Ketil Skanke

Podcast: 20-04 Multifaktor autentisering med Jan Ketil Skanke

MFA eller ikke MFA. Er det egentlig et spørsmål?

Man kan lære mye av å reise, for eksempel har Olav lært at hans reisemikrofon er mer sensitiv til romklang når man sitter litt for langt fra. Helst litt mer enn ventet på et hotellrom i Praha.

Men forhåpentlig er det masse å lære av å lytte til denne episoden med Jan Ketil fra CloudWay og broder Olav. Dagens episode diskuterer de viktigheten og mulighetene med multifaktor autentisering (MFA).

Podcasten finnes også tilgjengelig i iTunes