Microsoft hjelper smittevernsmyndihetene med en “selvtest” for Corona

Sammen med CDC bygger Microsoft en bot som hjelper bekymrede innbyggere å ta avgjørelser - og søke medisikns hjelp om nødvendig

Chatboten er ikke ment for å sette en endelig diagnose eller behandle COVID-19, men snarere å hjelpe bekymrede innbyggere som enten har vært eller er eksponert for potensielle smittebærere – eller som selv føler seg syk.

Woman looks at phone screen

Sammen med Microsoft har smittevernsmyndighetene gått sammen for å levere tjenesten for å eliminere flaskehalser som kan oppstå ved for stor samtidig pågang.