Telenor opplever kraftig vekst i mobilnettet

Telenor opplever kraftig vekst i mobilnettet

Trafikken i Telenors har økt kraftig siden koronasmitten for alvor ble registrert her i landet, men sier at både mobil- og bredbåndsnettet er dimensjonert til å tåle veksten.

De siste to ukene har Telenor målt en kraftig trafikkvekst i nettet. Veksten fordeler seg slik:

  • Mobil tale: 50 prosent økning
  • Mobil data: 25 prosent økning i perioder
  • Internett på fast bredbånd: 30-40 prosent økning på dagtid. Forklaringen er økt bruk av video (Netflix, YouTube, NRK, blant annet) og videokonferansetjenester
  • SMS-tjenesten: 22 prosent økning. Under normale situasjoner ligger daglig nivå på mellom 16 til 18 millioner SMS-meldinger gjennom Telenors nett i døgnet. Nå har trafikken økt til mellom 20 og 22 mill. SMS i døgnet. En stor del av denne veksten kommer av at myndighetene i stadig større grad bruker SMS i kommunikasjon med landets innbyggere.

Les også: Både Netflix, YouTube, Facebook og Disney har redusert streamingkvaliteten for å spare båndbredden. 

80 prosent av trafikken i Telenors nett

80 prosent av landets teletrafikk går gjennom Telenors nett. Da er det helt avgjørende at nettet har høy kvalitet og er oppe til enhver tid.

– Telenor tar på alvor at vi har en helt sentral plass i samfunnets infrastruktur. Derfor har vi en beredskapsorganisasjon i drift hele døgnet året rundt.
Det forteller Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

Han beroliger kundene med at Telenors nett skal tåle veksten.

– Nettet tåler denne ekstra belastningen. Vi er godt rustet for ytterligere vekst også, sier Furberg.

Han legger til at Telenor har løpende kontakt med kunder i bedrifts- og privatmarkedet.

– Vi får tilbakemeldinger om at enkelte opplever treghet i pålogging fra hjemmekontor. Dette har oftest sammenheng med at hjemmekontorløsningene ikke er dimensjonert for så mange samtidige oppkoblinger. Vi ser sammen med bedrifter på muligheter for å øke denne kapasiteten, sier Furberg.

Virus sendte kundene hjem

Da koronaviruset for alvor var registrert i Norge, ble bruksmønsteret av teletjenestene kraftig endret. Arbeidstakere, studenter og skoleelever ble oppfordret til å jobbe hjemmefra. Det tradisjonelle jobbnettverket ble erstattet av hjemmebaserte løsninger.

– Vi har iverksatt en rekke tiltak for å sikre at kundene er på nett til enhver tid, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Han peker på følgende tiltak

  • Økt kapasiteten på flere hundre basestasjoner der vi ser at trafikken øker
  • Ekstra oppmerksomhet rundt feilsituasjoner. Vi har veldig høy oppetid i nettet, men er ekstra oppmerksomme på at utfall i dagens situasjon er ekstra kritisk. Derfor holder vi løpende kontakt med våre entreprenører for å sikre rask feilretting ved utfall

– Selvfølgelig kan det være en og annen basestasjon som kortvarig går full. Det kan bli utfordringer med hensyn til driftspersonell og «røde soner», men vi er i tett dialog med våre entreprenører og lover å gjøre alt vi kan i denne kritiske situasjon for landet vårt, sier Amundsen.