Dette er tegnene på at du må revurdere bedriftens datastrategi

Dagens bedrifter bruker stadig større mengder data, men mange har ikke god nok oversikt over hvor de har dette verdifulle materialet.

Bedrifter flest jobber med store mengder data i ulike formater og strukturer. I mange bedrifter kan man ha hundrevis av ulike integrasjoner på kryss og tvers. Det skaper utfordringer. Data er livsnerven i moderne virksomheter, og å utnytte dataene på beste og enkleste måte vil være helt avgjørende for din konkurranseevne.

Sentraliser dataene dine

Dataintegrering (Enterprise Data Integration) handler om å sentralisere flere sett med bedriftsdata, som ofte spenner over mange forskjellige kilder og formater, til ett samlet, enhetlig grensesnitt. Ordet “Enterprise” betyr her at disse prosessene per definisjon er mer komplekse og omfattende enn ordinær dataintegrasjon.

Du får ikke innsikten du trenger

Det er en rekke tegn som tyder på at det er på tide å vurdere integrasjon av din virksomhets data. Det kanskje mest åpenbare er at dataene dine er isolert i ulike siloer. Datasettene kan være eid av ulike forretningsenheter, og oppbevart i forskjellige formater eller strukturer, noe som gjør det krevende å få en samlet oversikt eller analysere informasjon på en konsekvent måte.

Et annet typisk tegn er at det tar for lang tid å få innsikten og analysen du ønsker fra dataene dine. Manuelle prosesser holder sjelden tritt med dagens tempo. Automatisering og intelligensbaserte verktøy er et minstekrav for moderne databehandling. Ved å integrere virksomhetsdata får man verktøyene man trenger for rask analyse og beslutninger i sanntid.

Sammenkobling av data er tidkrevende

I mange bedrifter er IT-avdelingen overarbeidet. Selv for de dyktigste IT-folkene kan det være vanskelig å administrere og sammenkoble data i den skalaen som kreves i dag. Å vedlikeholde eksisterende integrasjoner, og legge til nye datakilder blir svært tid- og ressurskrevende. Videre skaper skillet mellom skyen og lokale datasentre ofte problemer. For mens skyen skal gjøre ting mer praktisk og effektivt, oppstår det ofte utfordringer i samspillet mellom skybaserte applikasjoner og lokale data. En integrasjonsplattform gjør det enkelt å håndtere slike hybride IT-miljøer.

Etterlevelse av regler

Vi ser at lover og regler for databehandling strammes inn, både globalt og regionalt. Forskrifter om personvern som GDPR er i ferd med å bli den nye normen. Etterhvert som regeletterlevelse blir stadig viktigere kan distribuert og frakoblede data medføre problemer. Ved å integrere virksomhetsdata blir det langt enklere å spore applikasjoner og systemer slik at man til enhver tid holder seg innenfor regelverket.

En ting er sikkert. Data blir ikke mindre viktig i tiden fremover. Og skal du dra ordentlig nytte av den, må du ha orden i sakene. Du bør ikke ha dataene dine i kasser på loftet, men gjøre dem enkelt tilgjengelig i et velorganisert bibliotek. Hvis ikke blir du sistemann over målstreken.

Kortomtale: Kingston HyperX SoloCast

Med podkast serien til Blåskjerm Brødrene har vi brukt mange forskjellige metoder for innspilling, alt fra eksepsjonelt godt utstyr til mobiltelefon. Vi tester HyperX SoloCast