Koronakonsekvens – Hver fjerde norske bedrift vil nå bruke kunstig intelligens

På bare noen få måneder har digitaliseringen av mange norske virksomheter hoppet flere år frem i tid. Et teknologiområde som har vind i seilene er kunstig intelligens. Ifølge en fersk undersøkelse svarer 1 av 4 norske bedriftsledere at de planlegger å ta i bruk kunstig intelligens det neste året

Historisk sett har fokuset på kunstig intelligens gått i rykk og napp. De siste årene har fagområdet vært mye omtalt og debattert, men den brede praktiske anvendelsen i private og offentlige virksomheter har latt vente på seg.

Nå kan det virke som den generelle digitaliseringsbølgen gir fart til denne utviklingen. En ny undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av IT-selskapet Computas viser at hver tredje norske virksomhet nå mener at AI er viktig å ta i bruk, og en fjerdedel har faktiske planer om å ta i bruk teknologien i løpet av de neste 12 månedene.

Trond Eilertsen, adm.dir i Computas

Det ser ut til at flere har fått øynene opp for hvilken verdi praktisk anvendelse av kunstig intelligens kan gi. Norge har gode forutsetninger for å lykkes med kunstig intelligens (…) Jeg tror den generelle holdningsendringen til digitalisering vi har sett de siste månedene, er mye av forklaringen på at vi nå går fra hype til faktisk utnyttelse.

Trond Eilertsen – Administrerende, direktør i Computas

I samme undersøkelse kommer det frem at omtrent hver fjerde virksomhet mener automatisering av beslutninger og arbeidsprosesser har fått en høyere prioritet enn tidligere på grunn av konsekvensene som Covid-19 har ført til.

Dårlig datagrunnlag gir utfordringer
I pressemeldingen til ITproX sier Morten Forfang, fagdirektør i Computas, at de har de siste årene jobbet med en rekke bedrifter som har eksperimentert med KI. Flere har kommet godt i gang med sin bruk av AI, men han har erfart at utfordringene ofte dukker opp når det skal settes i produksjon.

Når man skal benytte seg av maskinlæring er det ofte behov for store mengder data. En typisk hindring vi erfarer er mangel på godt datagrunnlag, og det er nok mange som undervurderer forarbeidet som må være på plass. Det kreves erfaring i å kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre data for AI samtidig som alt det som har virket før skal fungere.

 – Morten Forfang, Fagdirektør Computas

JuleProX 21.-24. desember 2020

Endelig er ventetiden igjen over. Vi ønsker velkommen til nok et år med vår storslåtte julenøtteknekkekonkurranse. Vi ser frem til en adventstid sammen med våre entusiastiske nøtteknekkere!