Knowit kjøper Creuna og blir Nordens største digitalbyrå

Knowit kjøper Creuna og blir Nordens største digitalbyrå

Fra venstre, daglig leder i Knowit Experience Oslo, Amund Brandsrud & daglig leder i Creuna Norge, Birgitte Feginn Angelil. (Foto: Knowit)

IT-konsulentselskapet Knowit kjøper det norske digitalbyrået Creuna. Dermed blir Knowit Experience Nordens største digitalbyrå.

IT-konsulentselskapet Knowit kjøper det norske digitalbyrået Creuna. Dermed blir Knowit Experience Nordens største digitalbyrå. Daglig leder i Knowit Experience Oslo, Amund Brandsrud og Daglig leder i Creuna, Norge Birgitte Feginn Angelil uttaler seg positivt om oppkjøpet.

Knowit Experience var allerede godt posisjonert med bred kompetanse innen systemutvikling og digital transformasjon. Gjennom oppkjøpet av Creuna, med sin sterke posisjon innen design og tech, blir tilbudet vårt til markedet enda mer konkurransedyktig.

– Daglig leder i Knowit Experience Oslo, Amund Brandsrud.

Daglig leder i Knowit Experience Oslo, Amund Brandsrud (Foto: Knowit)

Brandsrud sier videre at kjøpet vil medføre nye forretningsmuligheter og at Knowit blir styrket i fremtidige anbud allerede fra 2021.

Covid-19 har medført en stor etterspørsel etter digitale løsninger både i hjemmet og i offentlig sektor. Et slikt oppkjøp når digitaliseringen av daglige aktiviteter øker, ser Knowit og Creuna på som positivt.

Utviklingen av digitale forretningsmodeller har gjort at markedet ikke bare har stabilisert seg, men også vokst siden nedstigningen av Norge. Med Creuna på laget, blir vårt tilbud innen digital transformasjon det sterkeste i det nordiske markedet. Vi gleder oss til å ta imot våre nye kolleger fra Creuna.

—Amund Brandsrud.

Knowit Experience vokser til rundt 900 ansatte, hvorav i overkant av 350 ansatte er stasjonert i Norge. På konsernnivå øker antallet ansatte til rundt 2600. Kjøpet dreier seg om en sum på 187.5 norske kroner og de to organisasjonene samler seg under merkenavnet Knowit Experience. Daglig leder i Creuna Norge, Birgitte Feginn Angelil, ser positivt på oppkjøpet og ser frem til sammenslåingen.

Sammenslåingen av Knowit og Creuna er en spennende satsning som vil gi våre ansatte helt nye karrieremuligheter. Vi deler sentrale verdier og lidenskapen for å hjelpe kundene våre å bygge sterke merkevarer.

— Daglig leder i Creuna, Norge Birgitte Feginn Angelil.

Daglig leder i Creuna, Norge Birgitte Feginn Angelil (Foto: Knowit)

JuleProX 21.-24. desember 2020

Endelig er ventetiden igjen over. Vi ønsker velkommen til nok et år med vår storslåtte julenøtteknekkekonkurranse. Vi ser frem til en adventstid sammen med våre entusiastiske nøtteknekkere!

JuleProX 14.-20. desember 2020

Endelig er ventetiden igjen over. Vi ønsker velkommen til nok et år med vår storslåtte julenøtteknekkekonkurranse. Vi ser frem til en adventstid sammen med våre entusiastiske nøtteknekkere!