Eika alliansen inngår langsiktig samarbeidsavtale med TietoEVRY

TietoEVRY og Eika alliansen har inngått en omfattende strategisk avtale om leveranse av neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger, inkludert korttjenester og digitale kanaler. Gjennom denne leveransen sikrer TietoEVRY at Eika-bankene får digitale løsninger med høy kvalitet som ivaretar compliance og sikkerhet, og samtidig gir Eika bankene innovative og fremtidsrettede bankløsninger.

De mer enn 50 lokalbankene i Eika alliansen leverer et bredt spekter av bank- og forsikringsprodukter til om lag 700 000 kunder i det norske markedet. Eikas visjon er å styrke lokalbanken gjennom å være Norges mest attraktive partner for selvstendige banker. Det strategiske samarbeidet med TietoEVRY sikrer at Eika bankene får konkurransedyktige og moderne løsninger i tråd med denne visjonen.

Kundene stiller stadig større forventninger til våre digitale løsninger og tjenester. Vi er derfor glade for å kunne annonsere et strategisk partnerskap med TietoEVRY. Avtalen vil styrke Eika-bankenes langsiktige konkurransekraft gjennom betydelig kostnadseffektivisering, styrket utviklingskraft og økt strategisk fleksibilitet. Dette vil forsterke våre muligheter til å fortsatt være en positiv drivkraft for vekst og utvikling for våre kunder, våre ansatte og våre lokalsamfunn

– Hans Kristian Glesne, styreleder i Eika og adm banksjef i Skue Sparebank,

«Det er en stor tillitserklæring at lokalbankene i Eika alliansen har valgt TietoEVRY som strategisk partner for neste generasjon digitale banktjenester. Denne avtalen viser at våre løsninger er tilpasset behovene til fremtidens digitale bank med høy grad av brukervennlighet og kvalitet levert på en sikker og effektiv måte. Avtalen gir oss et godt utgangspunkt for videre vekst i årene som kommer», sier Christian Pedersen, Managing Partner i TietoEVRY Norge.

Foto: Jason Briscoe, Unsplash

Forut for denne avtalen har partene fullført en grundig forstudie, bygget på et velfungerende rammeverk som skal sikre at bankene får en kontrollert migrering til ny plattform. 53 alliansebanker som har deltatt i prosjektet har tiltrådt den nye avtalen. Overgangen til ny løsning vil skje steg for steg frem til alle bankene skal være operative første halvår 2023.  

«Denne avtalen vil bidra til å styrke Eika alliansens konkurranseevne, og lokalbankene får kundesentriske løsninger som forsterker deres nærhet og relevans til sine kunder. Vår ambisjon som ledende i det nordiske markedet er å bistå Eika-bankene slik at de kan utnytte mulighetene som ligger i en åpen, modulær og skalerbar bankprogramvare, med tjenester og tilkoblede økosystemer», sier konserndirektør Christian Segersven, som leder divisjonen Financial Services Solutions i TietoEVRY.

Red: Tekstforfatter er ansatt i TietoEVRY, men for en annen avdeling enn bank/finans

Nyhetsdryss fra Microsoft Ignite 2021

Over 150.000 teknologiinteresserte fulgte med da Microsoft Ignite gikk av stabelen denne uka. Microsoft presenterte en rekke nyheter som skal bistå virksomheter med å lettere tilpasse seg den digitale transformasjonen verdenssamfunnet befinner seg...