Forfatter: Kristine Jorskogen

A riddle wrapped in a mystery inside an enigma...

Jenter + Koding = Sant!

Ventelistene var lange da Microsoft, Oda-Nettverk og Lær kidsa koding markerte «Jenter i IKT»-dagen ved å invitere unge jenter til kodekveld 28. april.

Telenor gir deg rekordrask 4G+

Mens vi venter på det nye 5G nettet kan mobilbrukere i store deler av landet glede seg over et raskere og bedre 4G nett . Over 3000 basestasjoner har nå blitt oppgradert til 4G+.