Konkurransebetingelser for Julenøtter

Denne siden inneholder konkurransebetingelser og informasjon gjeldende for ITproX sine julenøtter.

Betingelsene er sist oppdatert 29. november 2021.

Konkurransebetingelser og informasjon

 1. Konkurransen er åpen for personer bosatt i Norge, med unntak av personer direkte tilknyttet ITpro WEB.
 2. Deltakerne anses å ha godtatt disse betingelsene og akseptert å være bundet av betingelsene ved deltakelse i konkurransen.
 3. Konkurransebetingelsene blir vedlagt med link i alle julenøttene, og er gjeldene i hele konkurransen.

Deltakelse

 1. Konkurransen starter 1. desember kl. 00:00 og slutter den 24. desember kl. 16:00. Hver luke i adventskalenderen åpnes ca kl. 00.00 (avvik og forsinkelser kan forekomme) og vi anbefaler å levere inn besvarelse innen kl. 21.00 på kvelden for å bli vurdert i konkurransen.
 2. Deltakelse i denne konkurransen forplikter ikke til kjøp, men det kan forekomme abonnementsbaserte premier, hvor vinneren selv må enten velge å avslutte eller fortsette abonnementet. Vinnere av abonnementsbaserte premier må være over 18 år for å motta premien.
 3. Du kan delta så mange ganger du ønsker i våre julenøtter.
 4. Bidrag som ikke anses som fullstendige, uleselige eller skadet vil bli ansett som ugyldige. Det aksepteres intet ansvar for bidrag som forsvinner, blir forsinket eller på annen måte ikke fremkommer i det gjeldende kommentarsystemet som brukes.

Hvordan vinne

 1. For å kunne vinne i en av julenøttene, må du:
  • Lese den aktuelle julenøtten med påfølgende spørsmål eller problemstilling
  • Skrive et kreativt svar som løser dagens nøtt på en eller annen måte. Flere av nøttene kan ha dobbelt betydning, og det finnes ingen fasitsvar. Redaksjonen plukker ut ett vinnersvar i løpet av kvelden, som ansees som «den beste løsningen». De færreste nøttene i vår konkurranse har et fasitsvar som deltakerne kan søke seg frem til. Kreativitet er derfor et viktig stikkord i vår konkurranse.
  • «Ja» eller «nei» e.l. blir sjelden akseptert som en god løsning på en julenøtt, men det betyr ikke du må avgi lange avhandlinger for hver nøtt. Av og til, er julenøttgeneralen på jakt etter korte, konsise svar på spørsmålet.

Premiene

 1. Premiene vil bli beskrevet ved hver julenøtt. Dette kan variere til enkel programvare til avansert forbrukerteknologi, som datamaskin, hodetelefoner, radio og kameraer. Premien kan ikke ombyttes til kontanter. ITpro WEB forbeholder seg retten til å ombytte premien med et alternativ i løpet av konkurransen dersom det viser seg nødvendig. Vi tar ikke ansvar for feil i spesifikasjoner eller grafikk ved fremvisning av premiene. Produkttekstene hentes i stor grad fra produsentenes egne opplysninger og ellers på internett.
 2. Vi samarbeider med Prisguide for levering av veiledende produkt- og prisinformasjon der dette er tilgjengelig. Du kan selv klikke deg inn på produktene for å lese mer om disse, eller finne beste pris dersom du ønsker å kjøpe et produkt.
 3. Redaksjonen kontakter vinnerne fortløpende, senest 10 dager etter konkurranseslutt. Dersom en vinnere ikke besvarer våre forsøk på å kontakte vedkommende innen 30. januar 2022, vil premien frafalle og bli benyttet til andre formål.
 4. Vinneren er selv ansvarlig for å betale eventuell skatt av premien.
 5. ITpro WEB (eller tredjepart) sørger for sikker forsendelse av premiene, inkludert ordinær frakt, men kan ikke garantere for eventuelle kostnader du måtte ha med premien (eksempelvis abonnementstjenester og lignende), ekstraordinære fraktkostnader, tollgebyrer med mer.

Personopplysninger

 1. Alle personopplysninger som samles inn i forbindelse med denne konkurransen, vil bli behandlet konfidensielt. For deltakelse i konkurransen kreves en Facebook-konto. Besvarelser kan kun leveres via Facebook-siden vår.
 2. Vinnere vil bli kontaktet av oss på kanaler som egner seg for dette. Deltakelse via Facebook-siden vår gjør at vi kontakter deg via Meldingssystemet på Facebook. Vi vil da be om din epostadresse, samt ditt navn, adresse og telefonnummer. Personopplysninger vil ikke bli videreformidlet til tredjeparter, med mindre enkelte premier sendes direkte fra tredjepart. Etter konkurransens slutt vil din kontaktinformasjon ikke bli brukt til andre formål internt i ITproX.
 3. Eventuelle personlige opplysninger som blir skrevet direkte i din besvarelse, anses som offentlig informasjon, og vi tar dermed ikke ansvar for dette.

Generelt

 1. ITpro WEB kan ikke garantere for ytelsen til noen tredjepart og skal ikke holdes ansvarlige for noen handling eller brudd på plikter av noen tredjepart. Deltakere aksepterer at ITpro WEB ikke har noe ansvar overhodet for personskader, tap, kostnader, skader eller misnøye av noe slag i forbindelse med konkurransen, herunder som følge av deltakelse, eller manglende deltakelse, i konkurransen eller aksept eller feilaktig bruk av premien.
 2. Arrangøren av ITpros Julenøtter er ITpro WEB, org.nr.:897397722. Kontakt redaksjonen ved eventuelle spørsmål, red@itpro.no.
 3. Arrangøren forbeholder seg retten til, under rimelige omstendigheter, å avlyse denne konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt, uten derved å pådra seg noen for for ansvar.
 4. Ingen av premiene eller konkurransen i sin helhet er noen form for betalt samarbeid med leverandørene.