Grønn sikkerhet for bedrifter

ZyXEL lanserer en ny serie sikkerhetsplattformer som gir optimal nettverksbeskyttelse og høy ytelse for små bedrifter.

Produktene inngår i en ny serie sikkerhetsplattformer som kalles Unified Security Gateway (USG), en integrert, komplett og avansert sikkerhetsløsning som oppfyller sikkerhetsbehovene i SOHO/SMB markedet. De nye plattformene reduserer også energiforbruket med opptil 80 prosent.

  ZyWALL USG-50, USG-20 og USG-20W drives av en integrert sikkerhetsprosessor med høy ytelse og gigabit-arkitektur. Brannmuren sørger for at all data som passerer gjennom nettverket blir kontinuerlig kontrollert og at trusler mot nettverket blokkeres uten at flyten blir påvirket.

USG optimerer beskyttelse og ytelse i nettet, slik at programfunksjoner som filoverføring, e-post og informasjonssøking skjer med høy hastighet. Samtidig beskytter overvåkingsfunksjonen Clean Traffic nettverket mot virus og skadelig kode, slik at normal trafikk kan fortsette uforstyrret.

De nye plattformene kan også konfigureres slik at sosiale medieplattformer som Facebook, Twitter og YouTube får lavere prioritet på arbeidsplassen, og forretningskritiske applikasjoner får fortrinnsrett. Sikkerhetsløsningene beskytter virksomheten og sørger for at nettverket fungerer med høy ytelse.  

De nye løsningene innebærer også redusert energiforbruk. USG-50/20/20W er verdens første grønne sikkerhetsplattformer for nettverk og har effektive energibesparende funksjoner for å redusere energikostnadene. De registrerer nettverkstrafikk, portstatus og temperatur og tilpasser energiforbruket etter disse faktorene. 

USG-plattformen er fremtidssikret uten noen ekstra kostnader. Firmware-oppdateringer er tilgjengelige via ZyXELs nettsted uten ekstra kostnader i hele produktets levetid.

I takt med at trafikken i nettverket øker blir også nettverkstruslene et voksende problem som bedriftene må ta fatt i. For mindre bedrifter uten egen IT-avdeling er en av de viktigste utfordringene å beskytte nettverket. Dette gjør den nye serien en vinner også for mindre bedrifter, slik at de får nødvendig beskyttelse. I tillegg har de nye USG-brannmurene en gjennomstrømmingshastighet på 100 Mbps som standard, noe som gjør at man kan unngå flaskehalser i nettverkstrafikken, sier Frederik Mull Grønskag, salgssjef hos ZyXEL Norge.

Prisene på de ulike produktene ligger fra 1500 til 3000 norske kroner. Les mer på ZyXELs norske nettsider.