24SevenOffice anker dommen

24SevenOffice saksøkte nylig Active 24 ved Mamut for mislighold av en samarbeidsavtale. De tapte på alle punkter i tingretten, men nå anker de dommen.

Med vitner som hevder at folk har blitt sparket fra Active 24 via PowerPoint, håper de nå at de kan vinne i lagmannsretten.

Trenerte

For en tid tilbake inngikk 24SevenOffice og Active 24 en samarbeidsavtale. Isolert sett handlet denne om salg og markedsføring av 24SevenOffice sine systemer – da til Active 24s over 300.000 kunder. I følge 24SevenOffice skal avtalen ha gått på skinner – helt til Mamut kjøpte opp Active 24. Da skal Active 24 da ha valgt å trenere avtalen. Active 24 selv sier at de hadde flere grunner til å trenere avtalen; og viser blant annet til manglende avtaleverk, markedsføringsloven og konkurranseloven. 24SevenOffice valgte allikevel å saksøke firmaet.

Tapte i tingretten

24SevenOffice tapte på alle punkter i tingretten, og må i tillegg betale ca. 900 000 kr. i saksomkostninger til Active 24. Dermed åpner det seg en gylden mulighet for Active 24; for dette vil si at de igjen kan gå til rettsak mot 24SevenOffice, for å få satt en erstatningssum. Men, sistnevntes advokater har funnet ut at denne summen vil bli minimal, hvis Active 24 ved Mamut ikke har foretatt dekningstransaksjon – noe som de er pliktige til, i følge 24SevenOffice. Hvorvidt dette er sant eller ikke, vites i skrivende stund ikke.

Anker saken

24SevenOffice har nå anket saken til lagmannsretten. I følge dem, skal det nå være nye vitner og bevis som må tas stilling til; og vitner har vist seg å være nyttige. Første gang de to partene møttes i retten, var det en del vitner som var oppe og delte sine erfaringer om Active 24. De fleste av dem negative.
– (…)Det kom derimot frem i rettsaken vitner som forklarte veldig mange historier som tyder på alt annet en korrekthet fra Mamut sin side. F.eks. forklarte en tidligere ansatt at vedkommende hadde blitt oppsagt på en Power Point uten forvarsel og uten å være til stede, en annen ble oppsagt på en e-post mens han var på ferie med familien, flere fortalte at de hadde blitt frosset ut av organisasjonen ved å bli satt på et loft vekk fra resten av organisasjonen. Dette er alle personer som hadde vært involvert i avtaleinngåelsen med oss eller gjennomføringen av den, skriver 24SevenOffice i sin pressemelding.


Active 24, på sin side, har holdt en lavere profil gjennom denne perioden.

– Vi ønsker ikke å prosedere saken i mediene, men avventer en eventuell realitetsbehandling i lagmannsretten. Vi forholder oss til sakens fakta, nemlig at 24SevenOffice tapte saken på alle punkter i tingretten. 24SevenOffice må både dekke Active 24s saksomkostninger og betale erstatning for tapet Active 24 er påført i forbindelse med saken, sa Knut Ekern i Mamut til ITpro i kveld.

Overrasket

24SevenOffice har uttalt at de er overrasket over resultatet i tingretten. I følge dem, skal det ha vært et overveldende antall beviser som ble lagt frem i retten, og dessuten skal det vitterlig ha vært et sterkt motiv for Active 24 å heve avtalen for å ikke måtte markedsføre en konkurrent.

Når partene skal opp i lagmannsretten vites i skrivende stund ikke.