ABC Startsiden truer Startsiden24.com med rettssak

ABC Startsiden AS mener en av deres største konkurrenter bryter merkevareloven.

ABC Startsiden har lenge vært en av landets største startsider. Nå truer de konkurrenten Startsiden24.com med å gå til sak dersom ABC Startsiden AS ikke får overta domenenavnet Startsiden24.com. Sistnevnte er registrert i England, men ABC Startsidens advokat argumenterer for at norske merkevarelover også gjelder der.

«ABC Startsiden AS og eieren Telenor ASA opptrer her som om en dominerende og bøllete markedsaktør som prøver å true og sabotere en konkurrent som er på vei opp, man blir nesten stum¨- Styreformann Gunnar Andreassen i Bedriftsbasen Ltd., hvor domenet Startsiden24.com er registrert.

I det oppsiktsvekkende brevet fra ABC Startsidens advokat datert 1. februar fra gis det kun én ukes frist til å overføre rettighetene til domenet Startsiden24.com til ABC Startsiden AS.

– Jeg merker meg forøvrig at man ikke har problemer med andre startsider som f.eks. StartsidenDin.no og en rekke andre som alle har ordet «startside» eller «startsiden» i seg. Det er nok fordi disse startsidene ikke har markedspotensiale til å konkurrere med ABC Startsiden. Det virker rett og slett som man prøver å kvitte seg med en lovende konkurrent med trusler og juridiske knep istedenfor å la publikum avgjøre hvilken startside de foretrekker, avslutter Andreassen.

Dette er ikke den første gangen at ABC Startsiden går konkurrenter til livs. I 2009 ble Startsiden24.no påklaget til Domeneklagenemda, som 7 juli det samme året gav ABC startsiden medhold.