Ansatte etterlyser bedre innsats for psykisk helse i arbeidslivet

Ansatte etterlyser bedre innsats for psykisk helse i arbeidslivet

Færre enn halvparten ansatte i Europa syns arbeidsgiveren gjør nok for å støtte de med psykiske lidelser viser en ny undersøkelse fra Salesforce

Salesforce har nylig offentliggjort funnene fra en ny Europeisk undersøkelse om hva ansatte forventer av støtte fra arbeidsgiveren for god psykisk helse. Undersøkelsen er besvart av 2000 respondenter og viser at bare 47 prosent ansatte føler at sine arbeidsgivere gjør nok for å hjelpe de med psykiske lidelser på arbeidsplassen.

Ønsker flere tiltak fra bedriften

En fersk undersøkelse fra Mental Health Organisation (MHO) ansatte med psykiske lidelser tilfører arbeidsgiveren mer verdi tilbake enn kostnadene arbeidsgiveren har forbundet med deres lidelser. Å forbedre og tilrettelegge for god mental helse bør derfor hjelpe bedriftene redusere sine kostnader. Likevel viser Salesforces undersøkelse at 40 prosent av ansatte ikke kunne navngi ett tiltak bedriften gjør for å støtte disse menneskene

Ryggraden til en hvilken som helst bedrift er menneskene. Derfor bør ansattes psykiske helse være like stort fokus som fortjeneste. Ledere har ansvar for å støtte sine ansattes velvære. Det er viktig at medarbeidere føler de har tillatelse til å skape den balansen de trenger og kan si fra når de trenger hjelp. Selv man ikke kan være tilstede for dem 24 timer i døgnet, kan du passe på å tydeliggjøre at du er klar over indikasjonene på psykiske plager og har hjelpetiltak klare til alle ansatte som måtte trenger dem, uten å forhåndsdømme.

– Michael Zink, nordensjef for Salesforce.

Mentale støtteprogrammer er ofte forbundet med ordninger som fleksitid, velvære og treningstilbud eller til og med fridager knyttet til psykisk helse.

Til tross for dette viser studien at selv om nærmere 40 prosent av respondentene tilbød fleksitid, hadde bare halvparten av de ansatte nødvendige verktøy for å jobbe hjemmefra. Bare 19 prosent av selskapene hadde finansierte velferdsprogrammer på plass. Og bare 11 prosent har muligheten til å ta psykiske helsedager.

En tredjedel mener det hovedsakelig er HR-avdelingens ansvar å bygge en kultur for aksept rundt psykiske lidelser. Til sammenligning er det bare en femtedel som mener dette er sjefens ansvar (21 prosent).

Red: Artikkelforfatter er selv verneombud i en IT-bedrift hvor psykiske støttetiltak er sentrale tiltaks- og satsningsområder.