Nordens eneste leverandør av PSD2-sertifikater

Nordens eneste leverandør av PSD2-sertifikater

Tidligere i vinter ble Buypass listet som Nordens eneste leverandør av PSD2-sertifikater hos Open Banking Europe. Selskapet bidrar dermed med viktige sikkerhetselementer i fremtidens fintech-tjenester.

Fra og med april trådde deler av det nye betalingstjenestedirektivet PSD2 i kraft i Norge. Det legger til rette for friere konkurranse blant fintech-selskaper som vil kunne levere betalingstjenester til brukerne direkte koblet mot deres eksisterende bankkontoer.

I en pressemelding forteller Buypass at dette er en stor anerkjennelse for deres produkt.

Dette var veldig hyggelig, vi har jobbet i mange år for å komme i posisjon til å bli en kvalifisert tilbyder av eIDASsertifikater, noe som er en forutsetning for å kunne tilby PSD2-sertifikater. Det er mange som trenger slike sertifikater i Europa nå, og innen 15. september skal alle banker og nye betalingstjenestetilbydere ha implementert sikker kommunikasjon med bruk av PSD2-sertifikater i sin infrastruktur.

Mads Henriksveen, fagansvarlig for sikkerhetssertifikater i Buypass.

Etterspørselen har startet

Norge følger litt senere etter med implementering av PSD2, som ble tatt i bruk i andre deler av Europa i fjor. Selskapet har allerede begynt å utstede testsertifikater. Mads Henriksveen anslår et antall på noen tusen forskjellige tjenesteleverandører på Europeisk basis som vil trenge PSD2-sertifikater.

Før vi utsteder et PSD2sertifikat må vi gjennomføre mange kontroller av virksomheten som skal ha sertifikatet. Vi må for eksempel kontrollere at virksomheten som søker er reell og finnes i et offentlig register, i Norge gjør vi dette via Brønnøysundregisteret. Deretter må vi undersøke at søkeren har anledning til å opptre som betalingstjenestetilbyder, og at en bank kan ta imot henvendelser fra dem, forklarer Henriksveen. Sistnevnte kontrolleres ved å sjekke mot registre kontrollert av tilsynsmyndigheten i det enkelte land. I Norge er dette Finanstilsynet avslutter Henriksveen.

PSD2 betyr nye muligheter for sluttbruker

For sluttbrukerne betyr PSD2 at nye aktører kan tilby gode innovative betalingsløsninger gjennom direkte trekk fra egen bankkonto, samt mulighet til å samle kontoinformasjon og oversikt over egen økonomi på tvers av banker i nye digitale løsninger.