Del 1: Migrer din filserver til Office 365

Del 1: Migrer din filserver til Office 365

Migrer din filserver til Office 365 - del 1

Å flytte data fra én lagringsløsning til en annen har stort sett vært måten å modernisere datalagre og strukturer på. Denne måten å tenke på blir nå utfordret ettersom stadig flere filtjenester ikke betinger en komplisert underliggende infrastruktur i ditt eget datasenter, men snarere SaaS tjenester som DropBox, Box eller som denne artikkelserien vil fokusere på; Office 365. Med Office 365 mener vi selvsagt OneDrive for Business og SharePoint Online.

Men hvor begynner vi?

Da vi bestemte oss for å lage en migreringsguide til Office 365 var dette en naturlig start. Det er tross alt spørsmålet undertegnede får i kundemøter. Sannheten er at migreringsjobben må deles opp i flere underliggende trinn. Først ut – lisens og brukerhygiene.

Opprett en servicebruker – SharePoint Online administrator

I tradisjonelle filsystemer med hjemmeområder og delte filområder har ikke administrator nødvendigvis tilgang til alle filområdene, men administrator har rettigheter til å gi seg selv tilgang ved behov. Dette tankesettet er videreført til Office 365 hvor SharePoint Online administrator har (blant annet) muligheten til å ta eierskap over forksjellige siter og lister. Eller for å være korrekt, være medeier av dem.

Det er denne servicekontoen vi ønsker å benytte til selve migreringen, ettersom det abstraherer bort en faktisk persons tilgang til andre ansattes filområder – både i det eksisterende filområdet, vel som Office 365.

En siste fordel; servicekontoen trenger ikke en tilordnet lisens, og ettersom det er en servicekonto, kan den deaktiveres mellom hver migreringsøkt om du ønsker.

Det er ikke nødvendlig, men det er sterkt anbefalt å ha en egen dedikert server for migreringsjobben. Dette kan være en frittstående klient eller server, men trenger tilgang og rettigheter til filområdene du ønsker å migrere.

Begynn med hjemmeområder

Dersom din bedrift har gjort som det store flertallet har du garantert en skokk med hjemmeområder de ansatte har (mis)brukt i snart to tiår.

Dette er noe som er relativt rett frem, ettersom mappingen som regel er 1-til-1: Et hjemmeområde, én OneDrive. rent praktisk er det noen detaljer som må være på plass;

  • Sørg for å ha tilstrekkelig lisenser til de aktuelle brukerne. Det holder med en Office 365 E1 eller Office 365 Business Premium – alt etter hvilken lisensbestemmelse som passer for deg og din bedrift.
  • Sørg for at alle brukerne har fått en identitet i Office 365 (AAD)
  • Pre-provisjoner alle OneDrive for Business sitene.
  • Eksporter samtlige OneDrive for Business siter til en csv-fil slik at URL kan mappes mot en unik bruker senere

Spesielt de to siste punktet er viktig ettersom OneDrive området ikke finnes før brukeren logger inn på OneDrive – enten skrivebordsklient, mobilapp eller nettleser første gang. Dette er ikke ulikt hvordan ting ser ut i et Active Directory miljø hvor brukerens hjemmeområde opprettes ved første pålogging.

Som siste steg i denne guiden trenger du å opprette en kommaseparert fil som matcher den enkelte brukers lokale filområde med OneDrive for Business sti. Et eksempel på én linje vil være;

\\10.0.0.50\share\Alexander,,,https://itpro-my.sharepoint.com/personal/alexander_itpro_onmicrosoft_com,documents,Migrert fra on-prem
Eksempel på migreringsfil
Eksempel på migreringsfil: – Lokal filsti er markert med gult – OneDrive sti er markert med oransje – Opprettet mappe i OneDrive er markert med grønn

I neste del vil vi gå over filvalidering, håndtering av ikke-supporterte filer samt de øvrige verktøyene som trengs.

Del 2: Migrer din filserver til Office 365

JuleProX 21.-24. desember 2020

Endelig er ventetiden igjen over. Vi ønsker velkommen til nok et år med vår storslåtte julenøtteknekkekonkurranse. Vi ser frem til en adventstid sammen med våre entusiastiske nøtteknekkere!

JuleProX 14.-20. desember 2020

Endelig er ventetiden igjen over. Vi ønsker velkommen til nok et år med vår storslåtte julenøtteknekkekonkurranse. Vi ser frem til en adventstid sammen med våre entusiastiske nøtteknekkere!