Offentlige og private virksomheter tok digitalt krafttak under koronakrisen

8 av 10 virksomheter er mer digitaliserte etter korona

8 av 10 virksomheter er mer digitaliserte etter korona

En ny undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av IT-selskapet Computas viser at så mange som 8 av 10 virksomheter har gjennomført digitaliseringstiltak som følge av Covid-19.

Undersøkelsen viser at over halvparten av offentlige og private virksomheter benyttet det mulighetsrommet som Covid19 ga:

Jeg vil berømme alle de offentlige og private virksomheter som i en ytterst presset situasjon klarte å gripe mulighetene til å fokusere på å rulle ut allerede planlagte digitaliseringstiltak, og å planlegge nye, sier Fredrik Syversen, konst. adm. dir. for IKT-Norge, interesseorganisasjonen for digitale næringer.

Satser på nye IT-løsninger

Computas´ undersøkelse viser at omkring halvparten av offentlige og private virksomheter har utviklet og tatt i bruk nye løsninger eller tjenester. Enda litt flere har rullet ut nye samhandlingsløsninger for egne ansatte.

 – Mange har fått et betydelig dytt i retning av en mer digital hverdag. Vår ambisjon er å fortsette å støtte norske virksomheter i videre digitalisering med fokus på samfunnsnytte og verdiskapning, sier Trond Eilertsen adm. dir. i Computas. 

Øke kompetansen hos egne ansatte

Undersøkelsen viser at mellom 35-39% av offentlige og private virksomheter har gitt opplæring til ansatte i bruk av ny teknologi og/eller digitale verktøy. IKT-Norge minner oss på at ansattes teknologi-kompetanse stadig må holdes ved like.

Koronoavåren ga oss alle en vekker og viste hvor viktig det er å ha kontinuerlig fokus på å etter- og videreutdanne egne ansatte. Nå forventer vi at regjeringen følger opp med konkrete tiltak. Og, vi som IT-næring vil mer enn gjerne ha en tett dialog om hvordan vi kan bistå i arbeidet med kompetanseheving, avslutter Syversen.

Nyhetsdryss fra Microsoft Ignite 2021

Over 150.000 teknologiinteresserte fulgte med da Microsoft Ignite gikk av stabelen denne uka. Microsoft presenterte en rekke nyheter som skal bistå virksomheter med å lettere tilpasse seg den digitale transformasjonen verdenssamfunnet befinner seg...