Offentlige og private virksomheter tok digitalt krafttak under koronakrisen

8 av 10 virksomheter er mer digitaliserte etter korona

8 av 10 virksomheter er mer digitaliserte etter korona

En ny undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av IT-selskapet Computas viser at så mange som 8 av 10 virksomheter har gjennomført digitaliseringstiltak som følge av Covid-19.

Undersøkelsen viser at over halvparten av offentlige og private virksomheter benyttet det mulighetsrommet som Covid19 ga:

Jeg vil berømme alle de offentlige og private virksomheter som i en ytterst presset situasjon klarte å gripe mulighetene til å fokusere på å rulle ut allerede planlagte digitaliseringstiltak, og å planlegge nye, sier Fredrik Syversen, konst. adm. dir. for IKT-Norge, interesseorganisasjonen for digitale næringer.

Satser på nye IT-løsninger

Computas´ undersøkelse viser at omkring halvparten av offentlige og private virksomheter har utviklet og tatt i bruk nye løsninger eller tjenester. Enda litt flere har rullet ut nye samhandlingsløsninger for egne ansatte.

 – Mange har fått et betydelig dytt i retning av en mer digital hverdag. Vår ambisjon er å fortsette å støtte norske virksomheter i videre digitalisering med fokus på samfunnsnytte og verdiskapning, sier Trond Eilertsen adm. dir. i Computas. 

Øke kompetansen hos egne ansatte

Undersøkelsen viser at mellom 35-39% av offentlige og private virksomheter har gitt opplæring til ansatte i bruk av ny teknologi og/eller digitale verktøy. IKT-Norge minner oss på at ansattes teknologi-kompetanse stadig må holdes ved like.

Koronoavåren ga oss alle en vekker og viste hvor viktig det er å ha kontinuerlig fokus på å etter- og videreutdanne egne ansatte. Nå forventer vi at regjeringen følger opp med konkrete tiltak. Og, vi som IT-næring vil mer enn gjerne ha en tett dialog om hvordan vi kan bistå i arbeidet med kompetanseheving, avslutter Syversen.

Test: Huawei Watch GT Runner

Huawei er i vinden med smartklokker og siste tilskudd er en suveren klokke med lang batteritid, mer presis pulsmåling, optimalisert for trening og løping, samt støtte for eksternt pulsbelte.