Et renere og mer oversiktlig design, samt bedre integrasjon med prisinformasjon fra norske nettbutikker.

ITpro.no på nye servere og oppdatert design

ITpro.no har i dag fått litt oppdateringer på designet, samtidig som vi har flyttet til nye servere.

Det meste av dagens arbeider har foregått i bakgrunnen. Flytting av server og database er tidkrevende men viktig arbeid.

Vi håper nå å kunne tilby bedre lastetider og en generelt raskere nettside.

Oppdatert design

Vi har også viet en god del arbeid til designet. Selv om det ikke er gjort store endringer i front-end, vil de allikevel være merkbare. Hele rammeverket bak er byttet ut, og er nå basert på Foundation fra Zurb. Vi er dermed bedre rustet for fremtidige oppgraderinger.

Vi retter feil og oppdaterer fortløpende for å eliminere feil.