Gratis sikkerhetskurs fra Check Point

Inngår partnerskap for å tette kompetansegapet innen cybersikkerhet.

Sommerferien spolert, eller har den ikke startet enda? Fore en vaskekte ITpro kan tiden uansett benyttes til kompetanseheving.

I en pressemelding annonserer Check Point at de går inn i et samarbeid med læringsplattformen Coursera. Den nettbaserte plattformen tilbyr kostnadsfrie kurs fra ledende universiteter og bedrifter, og har i dag mer enn 65 millioner studenter verden over. Gjennom partnerskapet med Coursera kan Check Point tilby en stadig mer omfangsrik serie av kurs og ressurser innen cybersikkerhet.

Check Point’s Jump Start-kurs er allerede tilgjengelig på plattformen, og er utviklet for å videreutvikle IT-arbeidere sin kunnskap om cybertrusler og sikkerhet i mellomstore og store bedrifter. Serien vil snart bli utvidet med kurs innen skysikkerhet, tilrettelagt spesielt for spesialister innen DevOps og «DevSecOps» (med spesielt fokus på sikkerhet).

Partnerskapet med Coursera bygger opp under Check Point’s forpliktelse til å tilby løpende utdanning og opplæring for alle som jobber med cybersikkerhet, samt til de som er interessert i en karriere innenfor dette. I mars i år markert Check Point at høyskole/universitet nummer 100 nå tilbyr selskapets SecureAcademy-program. Det brede programmet er gratis og tilgjengelig i 40 land. Hensikten er at flere gode hoder skal få interesse for cybersikkerhet, for å lukke kunnskapsgapet på feltet. Ny forskning viser at antall ubemannede stillinger innen cybersikkerhet i dag er 4,07 millioner globalt, en økning fra 2,93 millioner i fjor.

– Skal vi klare å fylle det store tomrommet av kompetanse innen cybersikkerhet må vi gjøre det enklere for både studenter og arbeidstakere å få tak i kunnskap og læremidler, og vi må legge til rette for at man kan lære når man selv har tid og mulighet. Partnerskapet med Coursera er et viktig grep for å få til dette. Sammen med andre tiltak som vårt SecureAcademy, gir det oss muligheten til å akselerere utdanningstilbudet vårt, sier Shay Solomon, direktør for opplæring i Check Point.

Check Point tilbyr også omfattende opplæring innen skysikkerhet gjennom CloudGuard Cyber-Range. Kursene har et engasjerende, spillbasert læringsmiljø som simulerer ulike situasjoner. Opplæringen kan tilpasses brukerens behov, og legger opp til både debrifing og oppfølging av progresjon.